kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 28-11-2013
afzender D66
dossierno. 102
betreft D66 2014 - 2018
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018 van D66

[...]Onderwijs
[...] Ieder schoolkind in aanraking met cultuur en sport Kinderen kunnen in Amersfoort (en daarbuiten) gratis naar musea met de Museumjaarkaart. Schoolkinderen kunnen met “Kies je Sport”/”Kies je Kunst” hun talent op ander gebied ontdekken. Deze lessen of trainingen in sport of bij Scholen in de Kunst zijn te waardevol om te worden wegbezuinigd. Met Wi-Fi door de hele stad is toegang tot internet voor kinderen en daarmee kans op ontwikkeling geborgd. Voor kinderen bieden Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds financiële en praktische mogelijkheden om talenten van kinderen te ontwikkelen. Kinderen in armoede worden behoed voor uitsluiting van cultuur en sport. [...]

Toppers
[...] Wij zijn trots op ons Nederlands toptalent in Amersfoort. Topsporters, kunstenaars, musici inspireren an- deren hetzelfde te doen. Wij willen onze talenten de kans geven om te excelleren door goede faciliteiten te bieden. [...]

Over overheidsgebouwen
[...] Sommige overheidsgebouwen zoals bijvoorbeeld bibliotheken, scholen, musea of sportaccommodaties zijn natuurlijke ontmoetingsplaatsen voor mensen. Wij vinden dat de gemeente die ontmoeting moet bevorderen door slim gebruik te maken van overheidsgebouwen. Stimuleer leerwerkbedrijven. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van industrieel erfgoed voor vestiging van ateliers of kleine bedrijfsruimtes. [...] ultifunctioneel en slim gebruik van gebouwen gaat wat ons betreft ook verder. Wij willen een bibliotheek die ook op zondag open is door een combinatie met een Grand Café of door opname in een cultuurhuis. Functies als theater, ouderensoos, tentoonstellingsruimte en zalencentrum kunnen samen in één gebouw. En... we willen dat het Eemhuis ook op zondag open is!
[...] Cultureel erfgoed vinden wij te belangrijk om te verliezen in de economische en politieke waan van de dag. Wij vinden dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om het behoud van ons cultureel erfgoed te blijven beschermen. Wij denken dat onze musea op meerdere manieren zijn te gebruiken. Niet alleen als toevallige dagtocht van de NS, maar als structureel onderdeel van onze citymarketing. Bijvoorbeeld met onze wereldberoemde, in Amersfoort geboren, moderne kunstenaar Mondriaan. [...]

Festivals
Cultuur heeft een grote waarde voor de samenleving en inwoners. Onmiskenbaar is aangetoond dat cultuur belangrijk is voor toerisme, de lokale economie en het vestigingsklimaat voor zowel inwoners als bedrijven. Investeren in cultuur loont. Maar niet alle investeringen hoeven van de overheid afkomstig te zijn. Bovendien zorgen culturele activiteiten niet alleen voor een levendige stad en onderlinge verbondenheid, maar ook voor verstrooiing, verdieping en (zelf)ontplooiing. Voor al die disciplines moet ruimte zijn binnen Amersfoort. Een stad met 150.000 inwoners verdient een bruisend cultureel klimaat. Amersfoort heeft een aantal festivals die de stad levendig maken. Deze festivals zijn van grote waarde voor de stad en moeten worden gekoesterd. Er zijn ook festiviteiten die voorzien in een grote behoefte en niet of nauwelijks gemeentelijke subsidie ontvangen, zoals het Dorpsfeest Hoogland, Carnaval of Proef Amersfoort. D66 vindt dat geen enkel festival volledig of voor het grootste deel afhankelijk moet zijn van de bijdrage van de gemeente. Wel moet de gemeente de dienstverlening verbeteren aan de vrijwillige organisaties die de festivals organiseren en de veiligheidseisen niet verder verscherpen en waar mogelijk zelfs versoepelen. Uitgangspunt is en blijft dat de festivals door bedrijven en inwoners worden gedragen. De gemeente heeft een ondersteunende rol.

Basisvoorzieningen
D66 is pleitbezorger van een ander financieel beleid ten aanzien van culturele instellingen: het zelf genereren van gelden weegt mee in de toekenning van overheidssubsidies. Tegelijkertijd wil D66 niet dat de politiek of het gemeentebestuur een inhoudelijk oordeel velt over de kwaliteit of toelaatbaarheid van kunstuitingen. Wanneer selectie op kwaliteit nodig is, dan heeft inhoudelijke oordeelsvorming door een onafhankelijke commissie, de brede adviescommissie cultureel klimaat (BACK), de voorkeur. De gemeentelijke culturele basisvoorzieningen, bibliotheek, kunstonderwijs (Scholen in de Kunst), musea, poppodium en theaters (De Flint en De Lieve Vrouw) kunnen, mits zij aan de gestelde prestaties blijven voldoen, rekenen op gemeentelijke financiering. Ook van de culturele basisvoorzieningen wordt ondernemerschap verwacht. Dit betekent inspelen op nieuwe doelgroepen, nieuwe vormen en trends.

Kunstenaarsinitiatieven
En sterk en bruisend cultureel klimaat is niet alleen gebaat bij bezoekers (consumenten) maar ook bij makers (producenten). Jonge makers willen wij betaalbare atelierruimte bieden en hen zo binden aan Amersfoort. Via de Stichting Kunst in Amersfoort ondersteunt de gemeente blijvend kunstenaarsinitiatieven en via de eigen beeldende kunst opdrachten zullen wij ons hard maken voor een beleid waarin met name lokale kunstenaars opdrachten krijgen.

Cultuur profiel
Amersfoort is een jonge stad en kent ook steeds meer studenten. Om een studentenstad te worden en jonge mensen voor de stad te behouden, is meer nodig dan goede HBO opleidingen en betaalbare huisvesting. Culturele activiteiten, concerten, festivals, et cetera, die zich richten op de doelgroep 20—39 jaar zijn nog beperkt in aantal en in omvang. Een mooi voorbeeld is Into the Woods. Initiatieven vanuit de doelgroep kunnen rekenen op de support van D66 Amersfoort, zoals bijvoorbeeld het idee om Serious Request naar Amersfoort te halen. [...]

D66, 28-11-2013 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN