kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 24-11-2005
afzender CDA Amersfoort
dossierno. 38
betreft CDA 2006 - 2010
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2006 - 2010 van het CDA

[...] 2. AMERSFOORT SOCIAAL; DE MENSEN, DE OMGEVING

Onderwijs voor iedereen

[...] Als aansluiting op de activiteiten die de brede school biedt, en wellicht geïntegreerd in het nieuwe gebouw van De Flint, zou gedacht kunnen worden aan een centrum voor jongeren vanaf ongeveer 11 jaar uit heel Amersfoort. Zij kunnen daar worden uitgedaagd bezig te gaan met kunst, cultuur, sport, muziek en andere activiteiten. Deze ontmoetingsplaats bindt jongeren op een positieve manier samen. [...]

Cultuur is er voor iedereen

Cultuur speelt een voortrekkersrol in de maatschappij, mag vernieuwend zijn en moet de ontwikkeling van Amersfoort stimuleren. Cultuur is belangrijk voor de identiteit van de stad en draagt bij aan de sociale samenhang en een vriendelijker woonomgeving. Daarbij gaat het niet alleen om de kwantiteit, maar ook om de kwaliteit. Het CDA wil er voor zorgen dat kunst en cultuur voor alle mensen toegankelijk zijn. Daarom zet het CDA in op kunstprojecten in de breedte en steunen van nieuwe initiatieven in plaats van het voortdurend in stand houden en steeds verder versterken van bestaande zwaar gesubsidieerde instellingen. In de komende raadsperiode moet bijvoorbeeld een discussie ontstaan over de mate van gemeentelijke betrokkenheid bij het Mondriaanhuis, de Zonnehof en het Armandomuseum in relatie tot steun aan nieuwe broedplaatsen van talent, het faciliteren van een "eigen" theatergezelschap met landelijke uitstraling en het betrekken van kunstenaars bij vormgevingsproblemen in de stad.
Wat betreft de Flint is het CDA voorstander van verplaatsing naar een grotere locatie in het Eemkwartier. Hier kan de symbiose tussen publiekscultuur en experimentele kunst beter tot haar recht komen dan in de huidige zalen. Ook hierover dienen de komende raadsperiode besluiten te worden genomen.
Mede met het oog op de leefbaarheid van de wijken is het CDA voorstander van "tijdelijke kunst". Kunstenaars zou de mogelijkheid geboden moeten worden braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen te gebruiken voor bijvoorbeeld exposities en ateliers. Hetzelfde geldt voor sculpturen in de openbare ruimte. Hiervoor dienen middelen ter beschikking te komen.
Bereikbaarheid van cultuur houdt ook in fysieke bereikbaarheid. De binnenstad als belangrijke, vitale drager van cultuur moet daarom, ook buiten winkelopeningstijden, beter bereikbaar zijn.

[...] 3. AMERSFOORT, EEN VEILIGE STAD

De stad aan kant

[...] De stad is in beweging en eigenlijk nooit af. Het CDA stelt zich voor dat de mogelijkheden voor tijdelijke projecten beter worden benut, zoals tijdelijk parkeren, een kunstproject, een bouwdorp voor kinderen, een graffitimuur en dergelijke. Dat komt de leefbaarheid en de levendigheid van de stad ten goede. Bovendien bieden deze plekken ook gelegenheid om met nieuwe idee├źn te experimenteren. [...]

CDA Amersfoort, 24-11-2005 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN