kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 13-01-2002
afzender VVD Amersfoort
dossierno. 4
betreft VVD 2002 - 2006
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2002 - 2006 van de VVD

[...] 8 SPORT, RECREATIE, CULTUUR EN ONDERWIJS

[...] Cultuur

Het maatschappelijk belang van cultuur en cultuurparticipatie is onomstreden. De VVD onderschrijft dit belang, maar is van mening dat het niet zo kan zijn dat deze sector kan blijven gedijen in "de warme schoot van een subsidiƫrende overheid".

Naast het bovenstaande verdienen volgens de VVD reeds bestaande culturele activiteiten en bezienswaardigheden blijvende aandacht. Het bestaande culturele erfgoed moet worden aangewend om bezoekers te trekken, vooral ook van buiten de regio.

Kunst in openbare ruimten moet het karakter en de uitstraling van Amersfoort ondersteunen. De VVD meent dat dit niet uitsluitend moet worden geselecteerd door een kleine groep deskundigen. Om deze reden behoort ook de burger, middels vertegenwoordiging in beleidscommissies, mee te kunnen bepalen.

Musea en kunstenaars dienen te worden afgerekend op het (kunstzinnig) rendement van de aan hen verstrekte subsidies.

De VVD bepleit dat delen van de Armando-collectie op reis gaan en worden uitgewisseld tegen kunstwerken uit de collectie van andere musea, zodat wisselende tentoonstellingen in het Armandomuseum kunnen worden gehouden, teneinde het museum voor bezoekers interessant te kunnen houden.

Verder is de VVD voorstander van samenwerking tussen de kunstinstellingen en het bedrijfsleven (commerciƫle sponsoring). Dit draagt bij aan de maatschappelijke betrokkenheid en interactie waardoor het culturele leefklimaat en wordt gestimuleerd. Voor sponsoring worden transparante spelregels opgesteld en gehanteerd. [...]

VVD Amersfoort, 13-01-2002 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN