kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 08-02-2022
afzender DENK
dossierno. 134
betreft DENK 2022 - 2026
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 van DENK

[...]

9. Sport, Cultuur en Recreatie voor iedereen

[...]

DENK staat voor een divers cultuuraanbod in de gemeente. Binnen het cultuurbeleid wordt daarom nadrukkelijker ingezet op een divers aanbod en op breedtecultuur. Bij culturele instellingen die subsidie ontvangen is diversiteit een voorwaarde. Er wordt kritisch gekeken naar de noodzaak van sommige cultuursubsidies en zelffinanciering wordt gestimuleerd. Laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod in de wijken krijgt grotere voorkeur. Kunst in de openbare ruimte wordt gestimuleerd. Er wordt meer ingezet op vernieuwing en jongeren krijgen een grotere stem binnen het cultuurbeleid. Toegang tot recreatie voor inwoners met een lager inkomen wordt bevorderd. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om een dagje uit te gaan. De gemeente zet daarom binnen het armoedebeleid in op korting bij cultuur- en recreatie instellingen voor inwoners met eenlager inkomen.

[...]

DENK realiseert sport, cultuur en recreatie voor iedereen met de volgende maatregelen:

  • [...]
  • De gemeente betrekt de lokale culturele instellingen bij het opstellen van cultuurplannen in Amersfoort.
  • Er wordt een jaarlijkse Cultuurdag in Amersfoort georganiseerd, waarop inwoners op een feestelijke wijze met elkaar in contact komen om te leren over de verschillende culturen.
[...]

DENK, 08-02-2022 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN