kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 07-12-2013
afzender GroenLinks
dossierno. 103
betreft GL 2014 - 2018
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018 van GroenLinks

[...] De bruisende stad
Activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur vormen het cement van de stad. Ze geven de stad karakter en identiteit, zijn uitdagend, leuk en ontspannend en werken verbindend. Ze maken de stad aantrekkelijk voor toeristen en ondernemers. GroenLinks waakt daarom voor verdere verschraling van het culturele veld. Wat we aan culturele rijkdom in huis hebben, willen we beter voor het voetlicht brengen. We geven voorrang aan vormen van kunst en cultuur waar iedereen aan kan deelnemen of van kan genieten. Als het gaat om cultuurbeoefening willen we het huidige (hoge) niveau behouden. Daarnaast geven we ruimte aan cultureel ondernemerschap en initiatieven uit de stad. Op sportgebied is ons ideaal dat deelname voor iedere Amersfoorter toegankelijk is, ongeacht fysieke of financiële belemmeringen.

[...] Ondersteuning amateurkunst
Amersfoort heeft een sterke traditie in de amateurkunst. De vele amateurverenigingen en de talloze koren, muziekgroepen en bandjes in de stad zijn daar een bewijs van. De gemeente ondersteunt de amateurkunst met subsidie die bedoeld is als een bijdrage in de kosten voor professionele leiding zoals dirigenten en regisseurs. GroenLinks heeft zich er hard voor gemaakt dat de noodzakelijke bezuinigen op de amateurkunst zijn uitgesmeerd en dat er een basisbudget is afgesproken. Amateurverenigingen hebben daardoor meer tijd om te zoeken naar alternatieve inkomstenbronnen. We willen het afgesproken basisbudget ook in de komende jaren handhaven.
De sterke amateurkunst is ook te danken aan het hoge niveau van kunsteducatie in de stad. Maar ook dat staat door bezuinigingen onder druk. Wij willen de kunsteducatie op peil houden door meer focus op de ‘lange lijnen’: vanaf een eerste kennismaking met muziek, klassiek of popmuziek, en beeldende kunst, theater, dans of filmkunst, tot optredens en exposities van beginnende professionals. Het vergroten van de toegankelijkheid van kunsteducatie is van groot belang, maar mag niet ten koste gaan van het niveau van het kunstonderwijs dat na die eerste kennismaking komt. Dat betekent dat de gemeente vooral aandacht moet hebben voor de verbinding tussen de amateurkunst en de professionele kunst in de stad. Bijvoorbeeld door subsidies met name te richten op festivals en concoursen die een podium en/of coaching willen bieden voor gevorderde amateurs en beginnende professionals.

[...] Cultureel ondernemerschap
Een derde punt waar de gemeente zeker nog een slag kan winnen, is de ruimte die gegeven wordt aan culturele en creatieve initiatieven en culturele ondernemers in de stad. GroenLinks bevordert culturele initiatieven door de juiste faciliteiten te bieden: meedenken wanneer nodig, helpen om de fysieke ruimte te vinden, ruimte bieden in regelgeving, snelheid betrachten bij het verlenen van vergunningen, netwerken ondersteunen en promotie maken.
GroenLinks is blij met de vele festivals in de stad. Amersfoort heeft voldoende kritische massa voor aansprekende evenementen. Ze maken de stad aantrekkelijk, ook voor mensen uit de regio. We willen dat de gemeente de organisatie van festivals en evenementen ondersteunt door creatief samen te werken met festivalorganisatoren, politie en brandweer. Wat ons betreft moet de gemeente in overleg met organisatoren en horecaondernemers in de binnenstad zoeken naar mogelijkheden om de eigen inkomsten van evenementen te vergroten. [...]

GroenLinks, 07-12-2013 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN