kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 14-12-2005
afzender GroenLinks Amersfoort
dossierno. 42
betreft GL 2006 - 2010
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2006 - 2010 van de GroenLinks Amersfoort

[...] 1. KIEZEN VOOR GELIJKE KANSEN

Kiezen voor kunst, cultuur en sport

We kiezen voor een stad waar iedereen kan meedoen. Kunst, cultuur en sport zijn daarvan nogal onderschatte ingrediënten.
Kunst en cultuur maken de mens tot mens. Ze geven de stad sfeer en karakter en dat is nodig om er met plezier te wonen. Het bevordert de verbondenheid en het legt een belangrijke basis onder de creatieve economie. We willen inventariseren welke culturele krachten Amersfoort in huis heeft. Die zoektocht moet zich niet beperken tot de musea en theaters. Echt vernieuwende kunst en cultuur kunnen we verwachten van een avant garde van jongeren en startende professionals. Die zijn te vinden in ateliers en verouderde bedrijfsgebouwen op onverwachte plekken in de stad.
GroenLinks kiest voor een breed cultureel aanbod. We zijn blij met de komst van het Eemcentrum met Scholen in de Kunst, de kelder, een nieuwe bibliotheek en een bioscoop. In de omgeving van het Eemplein zien we graag de nieuwe Flint verrijzen. Daarnaast willen we ons vooral inzetten voor kleinschalige voorzieningen op wijkniveau en ruimte voor goedkope werkplaatsen, ateliers, broedplaatsen en oefenruimtes voor alle kunstdisciplines. Kijken én meedoen is ons motto. [...]

• Een cultuurbeleid met nadruk bij jongeren en nieuwe, veelbelovende activiteiten en met extra aandacht voor klassieke muziek. Deze laatste muze raakt wat in de verdrukking.
• Overleg met kunstenaarsnetwerken. We willen steeds scherp kunnen blijven bepalen met welke faciliteiten en middelen we vernieuwende creatieve energie kunnen helpen vrijmaken. [...]

GroenLinks Amersfoort, 14-12-2005 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN