kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 01-12-2009
afzender Burgerpartij Amersfoort
dossierno. 90
betreft BPA 2010 - 2014
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2010 - 2014 van de Burgerpartij Amersfoort

[...] 13 - Cultuur

Volkscultuur gaat boven elitecultuur. Amersfoort is gediend met een creatieve cultuur. Niet alleen uit het oogpunt van nieuwe werkgelegenheid, maar vooral vanuit het oogpunt van een levendige, vitale stad waar mensen hun creatieve talenten actief en passief kunnen beleven.

De BPA wil tegenwicht bieden aan het beleid van de Amersfoortse politieke kunstpausen, die dure elitecultuur als norm voorschrijven. De BPA vindt steun aan musea, podiumkunsten (schouwburg, theater, concerten maar vooral amateurkunst beoefening) en muzikale manifestaties van groot belang. Een steun die moet leiden tot een brede deelname aan die activiteiten door de bevolking van Amersfoort. Elitaire cultuuruitingen zijn niet in het belang vanAmersfoort.

Wat de BPA betreft zijn dure investeringen in een Armandomuseum (naast handhaving van het Mondriaanmuseum) voor een handjevol mensen teveel van het goede. We besteden dat geld liever aan stimulering van jeugddeelname, het uitbreiden van de marktmogelijkheden (boeken, speelgoed, curiosa, kunst etc. etc.) of een Winterfestijn waar velen gebruik van kunnen maken.

Mondriaan is voor Amersfoort en de abstracte kunst een icoon die het investeren waard is en waarnaast als populaire tegenhanger de naïeve Amersfoortse schilderschool met Toon Tieland als publiekstrekker voor de museale balans moet zorgen. Daarom is de BPA voorstander van een Toon Tielandmuseum en daartoe is het bekende Rietveldgebouw op de Zonnehof een uiterst geschikte locatie. Onverteerbaar namelijk vindt de BPA het, dat juist het werk van de uiterst populaire en aansprekende Toon Tieland in de kelders van Flehite staat te verstoffen.

De BPA staat kritisch tegenover de deelname aan grotere manifestaties die enerzijds weliswaar bijdragen aan (landelijke) bekendheid van Amersfoort, maar anderzijds veel overlast met zich meebrengen. Als het erop aankomt, kiezen we voor het beperken van nieuwe overlast en het investeren in creatieve oplossingen.

We gaan er vanuit dat het streven om Amersfoort een Kennisstad te laten zijn ook positieve effecten zal hebben op de faciliteiten en mogelijkheden van de bibliotheek- en mediavoorzieningen. Een nadrukkelijke bezinning op de taak en faciliteiten van de bibliotheek past, vanuit de verregaande digitalisering, daar ook bij.

De BPA is gehecht aan de Amersfoortse identiteit. Behoud van het culturele erfgoed is voor iedere samenleving van groot belang, dus ook voor de Amersfoortse. Zonder daar overigens overdreven over te doen.

Zo moet een binnenstad leefbaar blijven en is het verbannen van de auto’s van bewoners nauwelijks een bijdrage daaraan. Juist een actieve betrokkenheid van de binnenstadbewoner en binnenstadondernemer, draagt bij aan het bewaren en verfraaien van diezelfde binnenstad. Het zijn immers zeer betrokken bewoners en lokale ondernemers, die –met hun zorg voor woning, winkel, monument en straat– het historisch centrum aantrekkelijk maken en leefbaar houden.

Het gaat echter niet alleen om cultureel erfgoed, het gaat ook om eigentijds vermaak. Tien jaar praten over een discotheek voor jongeren kan natuurlijk niet en we moeten dus zorgen dat die discotheek er ook echt komt.

Nieuwe media, als internet, wijk-TV via het nieuwe glasvezelnet, maar ook de oude media, zoals radio en TV, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenhang in de stad.
Omroep Amersfoort die nu de gemeentelijke zendmachtiging heeft, kan in potentie een verrijking van het Amersfoortse medialandschap vormen. Alvorens een nieuwe zendmachtiging wordt verleend, zal een zorgvuldige afweging moeten worden gemaakt tussen de aanbieders. Stimulering van de cultuur en het als omroep bijdragen aan de onderlinge saamhorigheid in Amersfoort en wijk en buurt zal een belangrijk weegcriterium zijn.

De politieke coalitie die nu al 8 jaar in dezelfde partijsamenwerking de lakens in de stad uitdeelt, zet hoog in op het Eemhuis op het nieuwe Eemplein, waarin onder meer de nieuwe bibliotheek moet worden ondergebracht. Maar de peperdure investeringen gaan ten koste van biebfilialen en de biebbus, die in onze wijken voor met name veel oudere inwoners in een behoefte voorzien. De BPA vindt nieuwe ontwikkelingen zoals internet, digitalisering, manifestaties voor een moderne centrale bieb nodig, maar dit mag niet leiden tot het ontmantelen van de wijkfilialen. [...]

Burgerpartij Amersfoort, 01-12-2009 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN