kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 31-10-2009
afzender GroenLinks Amersfoort
dossierno. 88
betreft GL 2010 - 2014
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2010 - 2014 van GroenLinks

[...] Voorzieningen voor kunst en cultuur
Amersfoort groeit verder. Daarmee komt de vraag op, of de culturele voorzieningen moeten meegroeien. Moet Amersfoort een eigen theater hebben dat geschikt is voor landelijke topvoorstellingen, of is de Flint groot genoeg? Willen we alles in Amersfoort hebben of kijken we ook naar wat Utrecht en Amsterdam te bieden hebben? Meer dan 70 procent van de Amersfoorters vindt een plan voor een nieuwe (grote) Flint niet nodig. We willen dat de gemeente in de komende raadsperiode een goed plan uitwerkt voor het toekomstige aanbod van topvoorzieningen. Maar ook hier heeft GroenLinks een duidelijke prioriteit: culturele voorzieningen dicht bij huis. Op wijkniveau is er behoefte aan ruimte voor theater, dans, muziek en beeldende kunst. Tegelijk zijn er heel veel verouderde winkels en bedrijfsruimten om te bouwen tot studio. We willen dat de gemeente in het kader van Amersfoort Vernieuwt daar in overleg met de woningcorporaties werk van maakt. Het mag niet zo zijn dat Amersfoortse dansdocenten uitwijken naar Utrecht omdat er in onze stad geen lesruimte is.

Subsidies voor kunst en cultuur
De bestaande instellingen voor kunst en cultuur moeten worden geprikkeld om de boer op te gaan. Dat kan bijvoorbeeld als de gemeente haar subsidie aan de instellingen niet laat afhangen van bezoekersaantallen, maar van hun bereik waar dan ook in de stad. Verder zijn we beducht voor bezuinigingen die eraan komen. Wat ons betreft mag de breedtekunst daar niet onder lijden. We willen de subsidies voor amateurkunst in stand houden.
We zijn blij dat er structureel geld is gekomen voor de jaarlijkse Staalkaart van Amersfoortse kunstenaars en de maandelijkse Kunstkijkroute. We willen dat er ook subsidie komt voor initiatieven van jongeren op het gebied van Urban Art. Dat bevordert participatie van jongeren en doorstroming naar opleidingen in de kunsten. Verder willen we beeldende kunstenaars vooral steunen met opdrachten in plaats van subsidie. Met een opdracht kan een kunstenaar laten zien wat hij waard is. In de wijk Kruiskamp is een wijkkunstenaar gevraagd om de identiteit van de wijk te versterken. Wij vinden dat een goed initiatief. Het bevordert de beeldende kunst en het kan helpen om met kunst als middel onverwachte ontmoetingen tot stand te brengen. Alleen de uitvoering van het project kan beter. Wij willen dat kunstenaars uit de wijk zelf worden gevraagd. Met name ook allochtone kunstenaars kunnen dan een kans krijgen. Wij willen dat de gemeente op die manier in meerdere wijken een wijkkunstenaar benoemt.

Bereikbaarheid van kunst en cultuur
Met kunst en cultuur moet je in aanraking komen om het te leren waarderen. Daarom willen we dat de gemeente vooral werk maakt van een goede infrastructuur op het gebied van cultuureducatie. Veel kinderen krijgen het leren genieten van kunst niet van huis uit mee. Daarmee is er een belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs. Het is positief als Scholen in de Kunst en de bibliotheek beter samenwerken. Daardoor weten onderwijsinstellingen ook beter de weg. Wij willen dat de gemeente scholen aanmoedigt om gebruik te maken van het aanbod. We zijn ook blij met de instelling van de combinatiefunctionaris die als wijkmakelaar het aanbod van sport en cultuur naar de bewoners brengt. Op het gebied van cultuur kan die functie wat ons betreft nog verder worden versterkt. Verder willen we dat de gemeente zorgt voor betere bewegwijzering zodat bezoekers en bewoners de instellingen ook letterlijk beter weten te vinden. [...]

GroenLinks Amersfoort, 31-10-2009 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN