kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 06-12-2017
afzender Actief
dossierno. 121
betreft Actief 2018 - 2022
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van Actief voor Amersfoort

[...]
Cultuur
Cultuur is de levensstijl van een samenleving, die uit het verleden tot ons komt en zich voortdurend ontwikkelt. Kunst is de expliciete uitdrukking van de cultuur en het is een belangrijke richtinggever van de cultuur. De kunsten in al hun verschijningsvormen steunen financieel gesproken op het publiek, ook al beweren tegenstanders van het cultuurbeleid graag iets anders. Maar steun van de overheid is toch onmisbaar, omdat de overheid datgene kan steunen:

  • dat nu nog te zwak is om zichzelf te redden (zoals het experiment, de vernieuwing),
  • dat altijd te zwak zal zijn (zoals bijvoorbeeld poëzie) of
  • dat te groot en te kostbaar is voor de sector om zelf te realiseren, zoals de bouw van schouwburgen en concertzalen.
De totale steun aan de kunsten van alle overheden samen zijn overigens ongeveer wat het Rijk alleen in drie dagen uitgeeft aan zorg.
Historisch is het in Nederland zo gegroeid dat die steun voor de kunsten vooral van de steden komt. Amersfoort verzaakt sinds jaar en dag zijn plicht op dit terrein. Met ingang van 2018 komt een beetje extra geld beschikbaar. Dat geld is grotendeels incidenteel en wordt nauwelijks voor de levende kunst bestemd, maar vrijwel alleen voor het afnemen van kunst door het publiek.

Wij willen een cultuurbeleid waarin er een verwelkomende houding is ten opzichte van de levende kunst, inclusief de vestiging van kunstenaars en de ontwikkelingskansen van wie er in de stad is; een actief atelierbeleid en een beleid van startersopdrachten horen daarbij. De theaters, die in Amersfoort opvallend goed met elkaar en met de festivals samenwerken, krijgen als het aan ons ligt voldoende armslag. Het muziekbeleid in alle disciplines moet een extra boost krijgen. Het gemeentelijk beeldend kunstbeleid, dat vrijwel niet meer bestaat, willen wij uit de as doen herrijzen door opdrachten en aankopen. Wij zijn er voorstander van dat alle cultuurgebouwen inclusief de ateliers in een speciale “dochter” van de SRO worden ondergebracht.
Amersfoort heeft te veel, te kleine, musea; geen ervan kan echt een vuist maken op de terreinen geschiedenis, kunst of elders. Wij zijn er dan ook tegen dat er daar nog weer een kleintje bij komt, zoals bijvoorbeeld terugkeer van het kleine Armandomuseum naar de stad.
Integendeel zijn wij voorstander van een plan om binnen circa tien jaar te komen tot een “Museum Amersfoort”, met een brede collectie en een boeiend beleid (onderzoek, aankopen, exposities) op zowel het gebied van de geschiedenis als dat van de kunsten; dat museum komt in de plaats van alle onderdelen van “Amersfoort in C”. Een Armando-presentatie en een presentatie van Mondriaan horen natuurlijk in de vaste opstelling van het Museum Amersfoort.
Een plan en een collectie staan in zo’n plan voorop, een gebouw komt ver daarna. Geen van de bestaande gebouwen is geschikt. Die van Flehite hebben een grote potentiële marktwaarde, het Mondriaanhuis kan een internationaal gastatelier worden, het Rietveldpaviljoen zou voor de fotografie kunnen dienen.
[...]
de War
De ecologische, wetenschappelijke, educatieve en culturele broedplaats de War moet voor Amersfoort behouden blijven. De War is gebaseerd op een “businessmodel” dat haar eigen unieke waarde heeft, en in menig opzicht een voorbode van de toekomst is. Actief heeft zich bij uitstek voor de War ingezet de laatste jaren en zal dat blijven doen. De War moet een blijvende, betaalbare en flexibele huisvesting krijgen, die groot genoeg is. De voormalige Willem III-kazerne lijkt een prima keuze en de gemeente moet die acceptabel maken.
[...]

Actief, 06-12-2017 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN