kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 13-01-2018
afzender GL
dossierno. 119
betreft GL 2018 - 2022
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van GroenLinks

[...]
Duurzame economie en werk
[...]
Amersfoort kent veel zelfstandig ondernemers: kunstenaars, grafici, ICT-ers, tekstschrijvers, coaches, begeleiders en zo meer. Voor hen willen we voldoende werkruimte en ontmoetingsgelegenheid.
[...]
Kunst en cultuur
Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open stad hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks vindt het daarom belangrijk dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. In de jaren die achter ons liggen is sterk bezuinigd op kunst en cultuur. Hoe moeilijk ook, deze bezuinigingen hebben wel geleid tot innovatie in de sector. GroenLinks is blij met de impuls die de nieuwe directeur van Scholen in de Kunst geeft, en de vernieuwde presentatie in het Mondriaanhuis, onderdeel van Amersfoort in C. De openbare bibliotheek in het Eemhuis heeft zich ontwikkeld tot geliefde ontmoetingsplaats en studeerplek en besteedt veel aandacht aan laaggeletterdheid. De sector heeft echter geen vet meer op de botten. Amersfoort is wat inwonertal betreft de 15de stad van Nederland - het cultuuraanbod hangt echter rond de 32ste plaats. We willen een inhaalslag. De komende jaren willen wij kunst en cultuur niet confronteren met nieuw beleid maar versterken en de kans geven de huidige ontwikkelingen door te ontwikkelen.

Dit is wat wij willen:

  • Poppodium Fluor wordt door de huurconstructie in De Nieuwe Stad (die door de gemeente bedacht is) ernstig benadeeld. Fluor moet een eerlijke kans krijgen door de uitstaande lening voor hen af te lossen.
  • Herontwikkeling van De War als brede broedplaats mogelijk maken, zowel wat locatie als financiën betreft.
  • Scholen in de Kunst in de gelegenheid stellen het ingeslagen beleid verder te implementeren, met name de activiteiten die (mede) een maatschappelijk doel dienen zoals Young Leaders, Kinderen ontdekken Muziek, en Wijk- of Leerorkest.
  • De leeftijdsgrens van het Jeugdcultuurfonds (waardoor kinderen en jongeren uit armere gezinnen bijvoorbeeld dans-, theater- of muzieklessen kunnen nemen), eerst optrekken tot 18 jaar, daarna tot 23 jaar, zo mogelijk in samenwerking met HU Amersfoort en de MBO’s.
  • Amersfoort in C de kans geven Museum Flehite te herontwikkelen tot een museum met smoel en lef.
  • Braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen en andere rafelranden van de stad zijn van grote waarde voor stedelijke cultuur. De gemeente brengt dergelijke plekken in kaart en ondersteunt culturele initiatieven om daar te landen.
  • Een meer divers cultuuraanbod door innovatieve en originele evenementen te faciliteren
  • De lokale omroep koesteren als luis in de pels van de lokale democratie. Amersfoort verdient een volwaardige publieke lokale omroep, om inwoners en instellingen te informeren en te betrekken bij ontwikkelingen in de lokale samenleving. De gemeente stelt jaarlijks structureel een bedrag ter beschikking waarmee de continuïteit en kwaliteit van de publieke lokale omroep gewaarborgd wordt. GroenLinks wil dat er geïnvesteerd wordt in een sterke en moderne lokale omroep (radio en tv).
  • Subsidies handhaven voor amateurkunst als voertuig voor persoonlijke ontwikkeling, cultuurparticipatie en sociale cohesie
  • Wij willen de “roetveegpiet” introduceren o.a. bij de Sinterklaasoptocht in Amersfoort.
[...]

GL, 13-01-2018 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN