kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 07-12-2021
afzender GroenLinks
dossierno. 132
betreft GL 2022 - 2026
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 van GroenLinks

[...]

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur brengen leven in de brouwerij, zorgen voor verbinding en bevragen ons. Het draagt bij aan de sociaalemotionele ontwikkeling en het mentale welbevinden van mensen. Dat is van onschatbare waarde. We zijn er dan ook blij mee dat de gemeente het culturele klimaat versterkt. De culturele sector heeft het echter zwaar vanwege de coronacrisis. Daarom vinden we het van belang om juist nu te zorgen voor een nieuwe impuls. Wij willen dat iedereen aan kunst en cultuur kan deelnemen. Daarom hechten we aan een divers en toegankelijk aanbod, ook op wijkniveau, middenin de samenleving. De gemeente moet daar meer in investeren. Ieder kind in Amersfoort moet de kans krijgen zich te ontwikkelen via kunst en cultuur. Om kunstenaars te helpen, willen we dat de gemeente zorgt voor permanente broedplaatsen in alle delen van Amersfoort. Wij zien daarvoor kansen door goede samenwerking met andere domeinen zoals de openbare ruimte, zorg en onderwijs.
We investeren in cultuureducatie op school. We willen dat er per leerling structureel meer geld beschikbaar is. Ook stimuleren we verdergaande samenwerking met culturele instellingen en met de makers. Cultuurcoaches spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zorgen voor een cultureel aanbod op scholen en in wijken en maken de verbinding met het culturele aanbod en instellingen.
We zetten in op een grotere bekendheid van het Jeugdcultuurfonds. Dankzij dit fonds kunnen jongeren uit gezinnen met een kleine beurs deelnemen aan dans-, theater- of muzieklessen.
De grote podia moeten ruimte bieden aan een diverse programmering. We willen daarom mensen met verschillende achtergronden betrekken bij de toekenning van subsidies. Met de grote instellingen maken we afspraken over ruimte voor jonge makers en talentontwikkeling.
Er moeten culturele zondagen komen, net als in Utrecht: zes keer per jaar, steeds in een andere wijk. Professionele en amateurgezelschappen vinden hier een podium. Braakliggende terreinen, leegstaande gebouwen en andere rafelranden van de stad moeten in kaart worden gebracht en beschikbaar komen voor kunst, cultuur en artistieke experimenten. Samen met kunstenaars kijken we waar de openbare ruimte met kunst en street art kan worden verrijkt. We willen dat er een fonds komt voor kleine manifestaties en pop- uptentoonstellingen waar initiatiefnemers snel en zonder rompslomp een beroep op kunnen doen.
Voor ons is duurzaamheid een randvoorwaarde, ook als het gaat om kunst en cultuur. Met name festivals in de stad moeten milieu, natuur en omgeving respecteren.
[...]

GroenLinks, 07-12-2021 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN