kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 29-10-2009
afzender ChristenUnie Amersfoort
dossierno. 94
betreft CU 2010 - 2014
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2010 - 2014 van de ChristenUnie

[...] 3.10 Cultuur
De aantrekkingskracht van de stad Amersfoort voor bewoners en toeristen is voor een belangrijk deel gebaseerd op het unieke aanbod van historie, architectuur, musea en kunstcentra. Het is van groot belang dat wij dit aanbod behouden en uitbreiden.
Amersfoort is een stad met bescheiden culturele ambities, met een historisch, gezellig, levendig en tamelijk klein centrum en uitwaaierende interessante wijken. Die buitenwijken staan juist bekend om hun moderne en innovatieve architectuur en behoren om die reden beschermd en gekoesterd te worden.
Amersfoort is een stad waar inwoners genieten van het culturele aanbod, waar ze hun gaven kunnen ontwikkelen door te lezen of door zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Amersfoort is ook een stad waar kunstenaars graag zijn, waar ze de ruimte krijgen om hun werk te exposeren en waar talent ontdekt en erkend wordt.

Actiepunten

 • De gemeente zet zich in voor het behoud en herstel van historische monumenten. De binnenstad heeft een grote rijkdom aan monumenten en die monumentale uitstraling moet worden gekoesterd. Nieuwe architectuur mag hieraan geen afbreuk doen. Culturele instellingen en manifestaties die de historie van de stad accentueren en uitdragen, mogen op onze steun rekenen.
 • Het is gewenst om meer informatie over monumenten en historische locaties te geven via bordjes en plakkaten.
 • Amersfoort heeft naam gemaakt als festivalstad. De ChristenUnie pleit voor unieke festivals die zich onderscheiden van wat elders wordt geboden. Festivals van niveau, die gratis toegankelijk zijn en een breed publiek trekken, passen in een democratisch kunstbeleid. De geluidsnormen dienen gehandhaafd te worden.
 • Op dit moment vinden de festivals nog voornamelijk plaats in de binnenstad, maar ook Park Schothorst wordt geregeld gebruikt voor een festival. Wij willen vooral inzetten op het Eemplein als plein voor festivals. De binnenstad kan niet meer festivals hebben, omdat er ook gewoond, op zaterdag markt gehouden en op zondag gekerkt wordt. De huidige regeling rond het ‘stille weekend’ moet worden gehandhaafd. Park Schothorst moet worden ontzien omdat de historische grond-structuur, de flora en de fauna niet gedijen bij teveel drukte in het park.
 • Bij de beoordeling van subsidieverlening aan culturele instellingen en evenementen is het belangrijk oog te hebben voor het bereik en de spreiding van de cultuurvoorzieningen, zodat alle inwoners kunnen genieten van kunst en cultuur in Amersfoort. Daarnaast kunnen ook de bezoekersaantallen, de waardering van de bezoekers, het educatief gehalte, de aantrekkelijkheid voor toeristen en de bijdrage aan de economie en aan de sociale cohesie in de stad een rol spelen.
 • Kunst in de openbare ruimte moet de keuze zijn van breed samengestelde commissies. In deze commissies nemen ook burgers zitting om de toegankelijkheid van kunst te vergroten. Kunstcommissie ontvangen de opdracht om zorg te dragen voor voldoende variatie in het culturele aanbod.
 • Het is belangrijk dat alle kunstwerken worden voorzien van informatie over de kunstenaar en het kunstwerk.
 • Kunstenaars mogen in vrijheid hun werk mogen doen. Maar als hun werk zichtbaar is in de openbare ruimte, behoren zij zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid als het gaat om uitingen van geweld, discriminatie, godslastering of onzedelijkheid.
 • Door het aanbod van de bibliotheek krijgen volwassenen en kinderen de gelegenheid om kennis op te doen en te werken aan hun ontwikkeling, zodat zij hun gaven nog beter in de samenleving kunnen inzetten. Daarom moet de bibliotheek voor iedereen toegankelijk blijven en de tarieven niet te hoog worden. Het is noodzakelijk om meer onderzoek te doen naar de behoefte aan de diensten van de bibliotheek.
 • De ChristenUnie streeft naar een gevarieerd en toegankelijk aanbod van cultuureducatie en amateurkunst, zodat alle inwoners die willen participeren in dit aanbod, hiertoe ook in de gelegenheid worden gesteld.
 • De lokale omroep moet worden afgerekend op de prestatieafspraken die zijn gemaakt, waarin het bereik, de tevredenheid van de inwoners en objectieve informatievoorziening een grote rol spelen.
[...]

ChristenUnie Amersfoort, 29-10-2009 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN