kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 28-10-2017
afzender CU
dossierno. 118
betreft CU 2018 - 2022
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van de Christenunie

[...]
5. Ontspanning voor iedereen
De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Via laagdrempelige activiteiten kunnen minima, ouderen, mensen met een beperking en kinderen in armoede in verschillende wijken kennis maken met sport, muziek en cultuur. Kies je Sport en Kies je Kunst blijven behouden voor de basisscholen en elke wijk heeft ruimtes om te sporten. De ChristenUnie pleit voor het versterken van zogenaamde brede sportverenigingen, die kunnen investeren in de kwaliteit van hun sportaanbod en verbinding zoeken met onderwijs en het sociaal domein. Door de kwaliteit van het huidige sportaanbod in de stad, komen er ook topsporttalenten naar boven. Soms is maatwerk nodig om hen de ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar bindt ook samen. De ChristenUnie wil ook het informeel sport stimuleren, buiten de sportverenigingen en accommodaties, onder meer door het ontwikkelen van recreatieve routes. De laatste jaren is flink bezuinigd op de speelplaatsen voor kinderen. Als ChristenUnie willen we investeren in speelplekken voor kinderen en jongeren die voldoen aan hun behoeften en het buitenspelen bevorderen. Samen met buurtbewoners zorgen we ervoor dat er in elke wijk voldoende speelmogelijkheden zijn voor kinderen.
In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis en kunnen zij hun creatieve talenten ontwikkelen. Van de grote aanbieders van muziek- en kunstonderwijs wordt verwacht dat zij gezamenlijk een aanbod hebben voor de hele stad, maar ook minima bereiken en toptalenten faciliteren. De ChristenUnie wil amateurkunstverenigingen blijvend ondersteunen. De musea die Amersfoort op de kaart weten te zetten en aansluiten bij de kracht van de stad verdienen versterking. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats.
Daarom kiezen wij voor:

  • Buurtsportcoaches die de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg bevorderen
  • Een zwemdiploma voor elk kind in Amersfoort aan het einde van de basisschoolleeftijd
  • De mogelijkheid voor ieder kind om sport- of muzieklessen te volgen.
  • Het faciliteren en erkennen van topsporttalent, waarbij ingezet wordt op maatwerk, netwerkontwikkeling en het betrekken van het bedrijfsleven
  • Het terugdraaien van de bezuinigingen op sporttechnisch jeugdkader (o.a. tegemoetkoming voor het aannemen van betaalde trainers)
  • Het stimuleren van sportbeoefening door senioren, inactieve jongeren en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of psychiatrische stoornis.
  • Voldoende speeltoestellen en mogelijkheden om te bewegen, te ontspannen en te ontmoeten in elke wijk voor oud en jong
  • Een hoger bereik en participatiegraad onder basisschoolleerlingen voor het aanbod van Kies je Sport en Kies je Kunst.

CU, 28-10-2017 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN