kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 10-02-2014
afzender OPA
dossierno. 111
betreft OPA 2014 - 2018
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018 van de OPA Amersfoort

[...] Kunst en cultuur zijn onmisbare elementen in het menselijk bestaan, willen wij ons tenminste blijven onderscheiden van lagere diersoorten. Kunst en cultuur ondersteunen onze geestelijke gezondheid, ons identiteitsbesef en ons maatschappelijk evenwicht.

Kunst en cultuur bedruipen hoofdzakelijk zichzelf, ook al probeerde voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra uit het PVV-VVD-CDA-kabinet graag de indruk te wekken dat ze helemaal aan het infuus van de belastingbetaler liggen. Gemeenschapssteun aan kunst en cultuur draait vooral om die onderdelen die zo kwetsbaar zijn dat ze het anders niet zouden overleven en om datgene dat zonder collectieve steun te duur zou worden voor de gemiddelde medemens; daarnaast is de overheid nodig voor het bewaren en behouden van wat historisch gezien van waarde is, zoals monumenten, de collecties van musea en de verzamelingen van archieven en bibliotheken. De overheid levert er verder een bescheiden bijdrage aan dat het kunstenaarschap een enigszins leefbaar leven blijft.

Het is in Nederland historisch zo gegroeid dat kunst en cultuur steun krijgen van de grotere gemeenten, zoals Amersfoort. Het Rijk heeft veel van die budgetten gecentraliseerd en er vervolgens zwaar op bezuinigd; gemeenten, ook Amersfoort, hebben stevig bezuinigd op wat bij de steden overbleef.

Amersfoort heeft die verantwoordelijkheid altijd maar beperkt genomen: gerekend per hoofd van de bevolking geeft Amersfoort het minste uit aan cultuur van alle Nederlandse steden op Den Bosch na. Het geld dat er is gaat voor een groot gedeelte naar de monumentenzorg in onze middeleeuwse binnenstad.

Met het (soms heel zwaar) snijden in bestaande budgetten van Scholen in de Kunst, de bibliotheek, De Lieve Vrouw en de Flint, zowel als het helemaal sluiten van een museum (Armando) is volgens OPA Amersfoort de grens van bezuinigen op cultuur in onze stad bereikt; zodra de begroting van de gemeente het toe laat moet de begroting weer verhoogd worden. Wij willen dat in Amersfoort sprake blijft van een redelijk cultureel klimaat en vinden dat de gemeente daarbij moet letten op:

  • altijd primair samen met, en nooit boven, de lokale kunstwereld ontwikkelen van beleid
  • behoud van betaalbare woon- en werkruimte voor kunstenaars en hulp bij het in stand houden van de niet overdreven grote artistieke markt in Amersfoort
  • voldoende toegankelijkheid (in financieel opzicht) van culturele voorzieningen zoals theater- en filmvoorstellingen, alsmede cursussen bij Scholen in de Kunst
  • het in nauw overleg en samenwerking met de lokale kunstwereld ontwikkelen van een beperkt aantal aansprekende artistieke activiteiten die als speerpunten van Amersfoort kunnen dienen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een of meer van de bestaande festivals of aan een herleving van het Beeldhouwerssymposium
  • op termijn kritisch herbezien van het bestand aan kleine musea dat Amersfoort heeft, die allen te groot zijn voor tafellaken en te klein voor servet, ook financieel
[...]

OPA, 10-02-2014 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN