kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 03-02-2022
afzender SP
dossierno. 127
betreft SP 2022 - 2026
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 van de SP

[...]

Cultuur voor iedereen
Hoe gaan we ervoor zorgen dat elke Amersfoorter toegang heeft tot cultuur? Hoe ondersteunen we al die talentvolle kunstenaars? Hoe zorgen we dat er genoeg plek is voor al die cultuurmakers? Waarom groeit het cultuuraanbod niet mee met de groei van de stad? Hoe gaan we de cultuursector na de enorm zware coronaperiode ondersteunen?
In een eerlijke stad wordt cultuur gewaardeerd en gesteund. Dit zijn onze voorstellen:

  • Kunst en cultuur verrijken het leven. Juist daarom moeten kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Daarom moeten de Amersfoortse musea minstens twaalf dagen per jaar gratis toegankelijk zijn voor Amersfoorters. Via een stadspas krijgen minima korting op de toegangsprijzen van musical-, opera- en balletvoorstellingen en alle andere cultuuruitingen.
  • Cultuur krijgt in Amersfoort letterlijk de ruimte. Kleinschalige initiatieven waar Amersfoortse kunstenaars terecht kunnen voor bijvoorbeeld ateliers of expositieruimtes worden gefaciliteerd. Ook dienen er genoeg betaalbare oefenruimtes voor beginnende bandjes te zijn.
  • Poppodium Fluor is van onschatbare waarde voor de stad. We stellen Fluor in de gelegenheid om zich ook op korte termijn door te ontwikkelen. Daarvoor stellen we geld beschikbaar. We vragen hen om op regelmatige basis feesten voor 16- en 17-jarigen te organiseren.
  • De Lieve Vrouw, Fluor en Flint onderzoeken op welke manier zij kunnen samenwerken in de toekomst. Deze samenwerking juichen wij toe en steunen wij. De gemeente loopt voorop om te zorgen dat de toekomst van deze podia wordt veiliggesteld. Daarvoor zijn investeringen en uitbreidingen in de gebouwen nodig. Samen met de cultuursector werken we een plan uit dat hiervoor zorgt.
  • De Amersfoortse musea hebben een meerwaarde voor de stad. Samen met de musea wordt een plan gemaakt om hun toekomst veilig te stellen. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij dat cultuur voor alle Amersfoorters toegankelijk en bereikbaar is.
  • Cultuur en culturele activiteiten horen ook in de wijk thuis. We steunen kleinschalige initiatieven zoals het wijkmuseum in het Soesterkwartier of de Kosmik. In alle wijken wordt, in samenwerking met wijkcentra, de wijkbibliotheek in ere hersteld. Aan het erfgoed Jericho mag niet worden getornd.
  • Vele Amersfoorters beoefenen hun hobby bij een muziek-, dans- of andere kunstvereniging. Deze verenigingen vervullen een belangrijke rol binnen de stad. Daarom investeren we in deze amateurkunstverenigingen.
  • We stimuleren scholen om aandacht te hebben voor cultuur. De gemeente dient cultuureducatie te steunen en samenwerking te bevorderen tussen culturele instellingen, (jonge) kunstenaars en onderwijs.
  • De lokale democratie kan niet zonder een volwaardige lokale omroep. Daarom stellen wij genoeg budget beschikbaar om te zorgen dat deze volwaardige lokale omroep zich kan ontwikkelen. De aanwezigheid van voldoende onafhankelijke en professionele journalisten is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Samenwerking tussen Amersfoortse mediapartijen wordt gestimuleerd.
[...]

SP, 03-02-2022 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN