kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 31-01-2022
afzender Amersfoort 2014
dossierno. 128
betreft A14 2022 - 2026
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2022 - 2026 van Amersfoort 2014

[...]

Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur leveren niet alleen mooie en spraakmakende producten op; zij verbinden vooral ook de bewoners uit de stad en de wijk met elkaar. Kunst en cultuur dienen dan ook een belangrijke plaats te houden in het gemeentelijk beleid. Daarin zullen de kennis, kracht en creativiteit van de bewoners centraal staan. De gemeente dient daarbij een faciliterende en stimulerende rol te spelen. Dat kan bij evenementen, maar ook bij innovaties. Ook moeten de scholen betrokken zijn bij deze culturele en kunstzinnige uitingen. Er moet meer geïnvesteerd worden in multifunctionele ruimtes waarin kunstenaars (met elkaar) kunnen werken.
Amersfoort2014 heeft waardering voor de middels de Cultuurvisie ingezette koers richting de toekomst en ziet veel potentie in de plannen voor een Amersfoort Museum. Het Rietveldpaviljoen dient behouden te blijven als platform voor de lokale en regionale kunstenaars. Daartoe is het nodig het gebouw aan te passen aan de duurzaamheidseisen van deze tijd. Er is in Amersfoort behoefte aan andere en uitgebreidere faciliteiten voor theater- en (klassieke)muziekvoorstellingen. Op de huidige plek van Flint is dan ruimte voor woningbouw. In de afgelopen periode heeft Amersfoort2014 een pleidooi gehouden voor een raadsenquête naar de gang van zaken bij het verplaatsen van de Armandocollectie naar Museum Oud-Amelisweerd. Daarbij is onnodig veel gemeenschapsgeld verdwenen. Helaas bleek er geen meerderheid voor de raadsenquête te vinden.
Amersfoort2014 wil:

 • kunst- en cultuuractiviteiten in buurt, wijk en stad stimuleren en faciliteren
 • het amfitheater in Emiclaer in ere herstellen
 • kunst en cultuur integreren en borgen binnen alle beleidsvelden met speciale aandacht voor de verbinding tussen onderwijs en cultuur
 • theater- en museumbezoek voor scholieren faciliteren
 • het behoud van cultureel erfgoed ondersteunen
 • innovaties in cultuur en kunst faciliteren en ondersteunen
 • investeren in werkruimten waar kunstenaars (met elkaar) kunnen werken
 • legale graffitikunst/streetart laten aanbrengen, zodat illegale graffiti wordt voorkomen
 • investeren in innovatieve en experimentele kunst
 • de bouw van betaalbare atelierwoningen stimuleren
 • stappen zetten in de richting van een groot cultuurcentrum, waar zowel theater- als (klassieke)muziekvoorstellingen hun “eigen” zaal hebben en waar ook repetitie- en uitvoeringsruimte is voor uitvoeringen van lokale koren en muziekgezelschappen
 • stimuleren dat Amersfoort in de culturele atlas van Nederland een positie krijgt die correspondeert met het inwonersaantal
 • het Rietveldpaviljoen blijven inzetten als platform voor lokale kunstenaars en het gebouw aanpassen aan de duurzaamheidseisen van de moderne tijd. De huidige rol van Fotostad033 blijft daarbij behouden
Media
De controle van de macht in een democratie is essentieel: deze zal ook in Amersfoort zowel door de volksvertegenwoordiging als door de onafhankelijke media moeten plaatsvinden. Vooral in een tijd waarin nepnieuws steeds vaker voorkomt, is onafhankelijke journalistiek meer dan ooit nodig. Ook op lokaal niveau mag het belang van onafhankelijke media nooit onderschat worden, zeker niet in tijden wanneer de gemeenteraad gedomineerd wordt door achterkamertjespolitiek en een gesloten bestuurscultuur. Daarnaast is een lokale omroep belangrijk voor het actuele nieuws en dagelijkse programma’s over en vanuit Amersfoort op radio, TV en sociale media. Op dit moment is deze omroep er niet en daarin komt wat Amersfoort2014 betreft verandering.
Amersfoort2014 pleit voor een lokale omroep die gericht is op samenwerking binnen Amersfoort en heeft aangetoond actuele en relevante journalistiek te kunnen bedrijven. Daarnaast zal zo’n omroep gericht moeten zijn op innovatie zoals dat in een professionele omgeving hoort. Samenwerking met de regionale omroep, onderwijsinstellingen en andere opleidingsinstituten vormt daar een wezenlijk onderdeel van. Vanzelfsprekend moet deze omroep aan de criteria van het Commissariaat voor de Media voldoen.
Amersfoort2014 wil:
 • een lokale samenwerkende omroep die relevante journalistiek bedrijft
 • nieuwe lokale journalistieke initiatieven ondersteunen
[...]

Amersfoort 2014, 31-01-2022 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN