kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 21-01-2018
afzender SP
dossierno. 120
betreft SP 2018 - 2022
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van de SP

[...]
Cultuur voor iedereen
Waarom zijn de afgelopen jaren zoveel Amersfoortse kunstenaars afgehaakt? Waarom zijn er niet genoeg oefenruimtes voor bandjes en expositieruimtes voor kunstenaars? Hoe kan het dat een groep als De WAR niet wordt gesteund maar wordt tegengewerkt?
Kunstenaars moeten worden ondersteund, cultuur moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dit zijn de voorstellen van de SP.

  • Kunst en cultuur verrijken het leven. Juist daarom moeten kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Daarom moeten de Amersfoortse musea minstens twaalf dagen per jaar gratis toegankelijk zijn voor Amersfoorters. Via een stadspas krijgen minima korting op musical, opera, ballet en alle andere cultuuruitingen.
  • Cultuur krijgt in Amersfoort de ruimte. Er komt een plek waar Amersfoortse kunstenaars kunnen exposeren. Dit in combinatie met ruimte voor andere Amersfoortse/regionale cultuuruitingen zoals fotografie, theater en muziek. Ook dienen er voldoende betaalbare oefenruimtes voor beginnende bandjes te zijn.
  • FLUOR heeft zich bewezen als poppodium van Amersfoort. Haar toekomst stellen we dus veilig. De gemeente investeert daarom in het huidige poppodium FLUOR en ziet er op toe dat het geld goed besteed wordt. Feesten voor 16- en 17-jarigen worden op regelmatige basis door FLUOR georganiseerd.
  • Cultuur en culturele activiteiten horen ook in de wijk thuis. We steunen het wijkmuseum in het Soesterkwartier. In alle wijken wordt de wijkbibliotheek weer in ere hersteld, waar mogelijk in samenwerking met buurtcentra.
  • Vele Amersfoorters beoefenen hun hobby bij een muziek-, dans- of andere kunstvereniging. Deze verenigingen vervullen een belangrijke rol binnen de stad. Daarom investeren we in deze amateurkunstverenigingen.
  • Festivals bevorderen de samenhang in de stad. Evenementen verdienen daarom ondersteuning van de gemeente. De festivals worden, daar waar mogelijk, over de stad verspreid, zodat niet alleen de lusten maar ook de lasten eerlijk worden verdeeld.
  • Op alle scholen moet aandacht zijn voor cultuur. De gemeente dient cultuureducatie te steunen en samenwerking te bevorderen tussen culturele instellingen, (jonge) kunstenaars en onderwijs.
  • De WAR is van grote waarde voor Amersfoort. De gemeente is verantwoordelijk voor de ontstane situatie bij De WAR en moet zorgen voor een nieuwe plek zodat deze waardevolle broedplaats behouden blijft.
  • Gemeentelijke monumenten en cultureel erfgoed moeten goed onderhouden worden door de gemeente. Bij langdurige leegstand moet er gezocht worden naar alternatieve bestemmingen. Op dit moment zijn veel historische panden in handen van Stadsherstel, deze historische panden in de binnenstad mogen niet verkocht worden aan de markt. Nationaal monument Kamp Amersfoort verdient ook steun van de gemeente.

SP, 21-01-2018 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN