kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 19-12-2009
afzender PvdA Amersfoort
dossierno. 93
betreft PvdA 2010 - 2014
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2010 - 2014 van de PvdA Amersfoort

[...] 10. Cultuur slaat bruggen
Kunst en cultuur is meer dan franje. Het slaat bruggen, biedt trots en hoop en is een bron van inspiratie. Voor veel mensen speelt cultuur een belangrijke rol: het is iets waar je zelf mee aan de slag kunt. Ruim een derde van alle volwassen Amersfoorters is op de één of andere manier zelf actief bezig met culturele of kunstzinnige activiteiten. Mensen krijgen de mogelijkheid om mee te doen. De PvdA wil eigen initiatieven waar nodig stimuleren.

Voor iedereen bereikbaar
De Amersfoortse bevolking is relatief jong, welgesteld en goed opgeleid: één op de drie volwassen Amersfoorters heeft een HBO- of universitaire opleiding afgerond. De PvdA wil dat kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar is. Zo’n 30% van de Amersfoortse jongeren onder de 24 jaar doet buiten schooltijd aan cultuurbeoefening. We willen dat jongeren zo vroeg mogelijk in aanmerking komen met kunst en cultuur, via bijvoorbeeld kunstonderwijs.

Gevarieerd aanbod
Niet alleen in economisch opzicht is Amersfoort steeds meer het middelpunt van de regio. Een gevarieerd cultureel aanbod past bij die positie. Cultuur draagt bij aan het imago van een gemeente en aan de lokale identiteit en is bij uitstek een terrein waarin een centrumgemeente zich kan onderscheiden. Daarom houden we de ambitie van Amersfoort als festivalstad vast. We onderzoeken of de culturele voorzieningen in de stad voldoen en of vernieuwing, uitbreiding of aanpassing aan de eisen van deze tijd nodig zijn. Met de bouw van het Eemplein ontwikkelt Amersfoort een nieuw centrum langs de Eem. Een plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, uitgaan, genieten van cultuur, winkelen. Ook kunnen er mensen wonen en werken. Amersfoort is een jonge stad. Het festivalaanbod voor jongeren staat hier nog onvoldoende mee in verhouding. De uitdaging is om een aanbod te laten ontstaan dat niet alleen méér jongeren trekt, maar vooral ook beter aansluit bij hun behoefte. Daarom willen we dat jongeren veel meer dan nu betrokken kunnen zijn bij de programmering van het cultuuraanbod.

10.1 De PvdA wil

  1. voldoende werkruimte voor jonge, startende kunstenaars waardoor die in de gelegenheid zijn om hun talenten te ontplooien. Leegstaande gebouwen kunnen hiervoor uitkomst bieden.
  2. dat de gemeente zich inzet voor een jeugdcultuurfonds om kunstbeoefening breed toegankelijk te maken.
  3. meer aanmoediging voor private initiatieven van kunst en cultuurinstellingen. De gemeente helpt kunstenaars bij het zoeken naar publiek/private financiering.
  4. dat de gemeente geld vrijmaakt, om cultuuronderwijs te ondersteunen met bezoek aan culturele instellingen zoals theater, musea en bioscoop. Zo komen leerlingen in aanraking met kunst en cultuur.
  5. de samenwerking tussen culturele instellingen en brede scholen stimuleren.
  6. blijven investeren in de bibliotheek, bijvoorbeeld in de digitale bibliotheek, multimediatoepassingen, het aanbieden van cursussen en het verzorgen van leescafé-voorstellingen voor scholen. Door de opkomst van internet staat de openbare bibliotheek als publieke voorziening onder druk. Bibliotheken vervullen echter een belangrijke rol als ontmoetingsplek dicht in de buurt.
  7. vasthouden aan de ontwikkeling van het Eemkwartier als het tweede uitgaanscentrum voor de stad met de disco, een tweede bioscoopcomplex, een groter poppodium voor De Kelder, een nieuw onderkomen voor Scholen in de Kunst met een theaterpodium voor de amateurkunst, Archief Eemland en een moderne hoofdvestiging van de Openbare Bibliotheek.
[...]

PvdA Amersfoort, 19-12-2009 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN