kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 24-11-2005
afzender VVD Amersfoort
dossierno. 41
betreft VVD 2006 - 2010
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2006 - 2010 van de VVD

[...] 5 CULTUUR EN SPORT

Cultuur

De gemeente heeft een taak als hoeder van ons cultureel erfgoed - van boeken tot gebouwen. Participatie aan het culturele leven en de belangstelling voor kunst en cultuur worden volgens de VVD bevorderd door het bieden van goed geoutilleerde accommodaties en voorzieningen zoals De Flint, Theater de Lieve Vrouw, de Kelder, bibliotheek, kunstuitleen en musea als Flehite, Zonnehof, het Armando-museum en Mondriaanhuis.

De VVD staat positief tegenover een verdere groei van het cultuurbudget om Amersfoort als cultuurstad beter op de kaart te zetten. De komst van nieuwe cultuurvoorzieningen op het op het Eemplein en de Kunsthal in het ROC gebouw bieden hiertoe alle gelegenheid. Zij dienen over voldoende budget voor de invulling en gebruik ervan te beschikken.

De verbouw van Theater De Lieve Vrouw dient binnen de komende vier jaar gerealiseerd te worden. Een verhuizing van De Flint naar het Eemplein op termijn, acht de VVD wenselijk.

De VVD is er voorstander van dat de Amersfoortse culturele instellingen zoveel mogelijk in hun eigen financiering voorzien. Bij het verstrekken van financiƫle steun door de gemeente aan culturele organisaties of initiatieven, worden voorwaarden gesteld aan openingstijden, toegangsprijzen, etcetera.

VVD is voorstander van investeren in kunst- en cultuurbeleving in brede zin, maar niet in kunst- en cultuur gericht op aparte groepen. De VVD is groot voorstander van behoud en uitbreiding van de huidige evenementen. Dergelijke culturele evenementen verbroederen en zetten de stad op de nationale kaart. De VVD vindt dat alle pleinen, dus ook de Hof, zo veel mogelijk beschikbaar moeten zijn voor deze evenementen.

Onze culturele verworvenheden dragen we aan jongeren over. Intensivering van kunsteducatie kan door middel van subsidie of (bedrijfs-)sponsoring worden bevorderd. [...]

VVD Amersfoort, 24-11-2005 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN