kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 12-12-2001
afzender GroenLinks Amersfoort
dossierno. 7
betreft GL 2002 - 2006
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2002 - 2006 van GroenLinks

[...] 7. Cultuur

Amersfoort heft de laatste jaren een toename aan culturele activiteiten meegemaakt. GroenLinks Amersfoort heeft daaraan en belangrijke bijdrage geleverd, onder andere op het gebied van de popcultuur. Uitbreiding van deze sector wordt nog steeds gevraagd. De bouw van een nieuw popcentrum op de maat van de stad wil GroenLinks Amersfoort helpen realiseren.

Meer in het algemeen wil GroenLinks Amersfoort een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor jong en oud en voor diverse specieke bevolkingsgroepen. Vooral voor jongeren biedt de stad Amersfoort nog te weinig vertier. Voor hen dienen er meer culturele activiteiten en ontspanningsmogelijkheden te zijn.

Aandacht heeft GroenLinks Amersfoort ook voor het functioneren van de bibliotheek die nog niet op het gewenste niveau is toegerust. Het multimediale karakter ervan zal in de beschouwingen worden betrokken.

Voor het overige wil GroenLinks Amersfoort dat de doelstellingen van het in gang gezette cultuurbeleid (Stijl van de Stad) onverkort blijven nagestreefd. Dat betekent dat bestaande initiatieven voortgang moeten kunnen blijven vinden en dat nieuwe initiatieven worden beoordeeld op hun bijdrage aan het cultuurbeleid. [...]

GroenLinks Amersfoort, 12-12-2001 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN