kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 14-01-2018
afzender VVD
dossierno. 116
betreft VVD 2018 - 2022
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van de VVD

[...]
In de vrije tijd wil de Amersfoorter keuze hebben. Op een zonnig terras zitten met familie of vrienden, winkelen, ontspannen in de natuur, sporten en evenementen bezoeken; het kan allemaal in Amersfoort. Uit onderzoek uitgevoerd door de gemeente Amersfoort is gebleken dat relatief weinig inwoners zichzelf als cultureel actief bestempelen. Een veel groter deel van de Amersfoorters is bezig met sport; als ongebonden sporter, als lid van een sportvereniging of als vrijwilliger. Iedere week zijn volgens opgave van de Amersfoortse sportkoepel ASF zo’n 50.000 inwoners van deze stad met sport bezig. De VVD wil dat de gemeentelijke uitgaven aan sport en cultuur deze verdeling beter weergeeft en pleit voor substantiële vergroting van het sportbudget via budgetoverheveling vanuit het sociaal domein (zie onder ‘1.4 Zorg’).

Cultuur
Ondernemerschap in de cultuursector is voor de VVD belangrijk. Er moet inventief worden omgegaan met de beschikbare middelen. De VVD is voorstander van projectsubsidies boven structurele subsidies. Hiermee komt er voor cultuurinstellingen en evenementen een directe koppeling tussen budget en resultaat. De structurele subsidies kunnen dan omlaag. Culturele instellingen zullen efficiënter moeten gaan werken en vooral samenwerken over de gehele breedte van het veld om elkaar te versterken en aan te vullen. Geen ‘eigen koninkrijkjes’ maar een gezamenlijke centrale kaartver-koop, administratie, ICT en andere backoffice voorzieningen. Amersfoort heeft een passend aanbod van theaters en poppodia. Qua musea is Amersfoort met een klein en versnipperd aanbod te groot voor het servet maar te klein voor het tafellaken. Op korte afstand van Amsterdam en Utrecht hoeven we niet te concurreren met het aanbod uit deze steden maar een schaalvergroting met goede tentoonstellingen die veel bezoekers trekken ligt zeker binnen onze mogelijkheden. Hiervoor wil de VVD langs de oevers van de Eem ruimte bieden aan initiatieven voor een publiekstrekker, bijvoorbeeld in de vorm van een uniek museum. Dit kan dienen als magneet voor de te ontwikkelen Kop van Isselt en als vervanging van enkele bestaande musea die in hun mogelijkheden te beperkt zijn.

Voor de VVD zouden culturele instellingen hun bestaansrecht zo veel mogelijk moeten verdienen uit de markt. Onvoldoende betalende bezoekers is een signaal over het bestaansrecht van een instelling. De gemeente moet in dat geval niet doorgaan met subsidiëren. Het geven van muziek- en dansles is voor de VVD geen kerntaak van de overheid. We zien dat er vele succesvolle commerciële muziek- en dansscholen in de stad zijn die zonder subsidie hoogwaardige lessen geven. Een nadeel is dat deze scholen alleen lessen aanbieden in populaire instrumenten of dansstijlen. In de komende pe-riode willen we onderzoeken hoe op een aantrekkelijke manier commerciële muziekscholen ook lessen voor minder gebruikelijke instrumenten kunnen aanbieden.
De vele evenementen in de stad maken de stad levendig en aantrekkelijk voor jong en oud. De VVD wil dat zoveel mogelijk evenementen na verloop van tijd zelfvoorzienend zijn. Populaire evenementen zoals Into the Woods en Lepeltje Lepeltje laten zien dat dit mogelijk is. Veiligheidseisen rond evenementen zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Het is de verantwoordelijkheid van de organisaties van evenementen om met elkaar en met de gemeente te zorgen voor passende veiligheidsmaatregelen. Hierbij stimuleren we de inzet van stagiair-beveiligers tijdens de MBO-opleiding om hen prak-tijkervaring te bieden.
De bibliotheek speelt een belangrijke rol in de samenleving. De bijdrage aan de bestrijding van laaggeletterdheid en taallessen aan nieuwkomers in het taalcafé zijn laagdrempelig en nuttig bij de integratie in onze samenleving.

Concrete actiepunten:

  • Een deel van de structurele cultuursubsidies aan cultuurinstellingen willen we omzetten naar helder afgebakende eenmalige subsidies voor culturele projecten.
  • We zetten in op een gezamenlijke centrale kaartverkoop, administratie, ICT en andere backoffice voorzieningen van culturele instellingen.
  • Ter vervanging van enkele bestaande musea die nu een versnipperd en beperkt aanbod kennen, bieden we de ruimte voor een initiatief voor een uniek museum voor het nog te ontwikkelen Eemkwartier.
[...]

VVD, 14-01-2018 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN