kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 24-01-2006
afzender ChristenUnie Amersfoort
dossierno. 45
betreft CU 2006-2010
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2006 - 2010 van de ChristenUnie

[...] 1.3. RECREATIE, TOERISME, KUNST EN CULTUUR

Hoofdlijnen

De aantrekkingskracht van de stad Amersfoort is voor een belangrijk deel gebaseerd op het unieke aanbod van historie, architectuur, musea, kunstcentra en recreatiemogelijkheden. Het is van groot belang dat wij dit aanbod behouden en uitbreiden. Ook moeten we het gebruik ervan stimuleren.

Speerpunten

• De ChristenUnie streeft naar het behoud en herstel van historische monumenten. Culturele instellingen en manifestaties die de historie van de stad accentueren en uitdragen, mogen op onze steun rekenen. Voorbeelden hiervan zijn Waterlijn, Het Gilde, het Mondriaanhuis, Museum Flehite, het Armando Museum en Levende Historie.

• Om meer toeristen naar Amersfoort te trekken, vinden wij het belangrijk dat onze stad voldoende wordt gepromoot bij reisorganisaties. Wij willen de toegankelijkheid van het oude centrum verhogen door op loopafstand parkeerplaatsen voor touringcars aan te bieden. Daarnaast dienen we voldoende aanbod van hotelkamers en campingplaatsen te stimuleren. Goede coördinatie en afstemming is noodzakelijk bij het organiseren van evenementen en festivals. De huidige regeling rond het ‘stille weekend’ moet worden gehandhaafd.

• Kunstenaars moeten de mogelijkheid krijgen om hun werk te exposeren, bijvoorbeeld in bibliotheken. Ook kunnen tijdelijk leegstaande panden worden aangeboden als atelierruimte of oefenruimte.

• Kunst in de openbare ruimte moet de keuze zijn van breed samengestelde commissies. In deze commissies nemen ook burgers zitting om de toegankelijkheid van kunst te vergroten. Kunstcommissies ontvangen de opdracht om zorg te dragen voor voldoende variatie in het culturele aanbod. Denk hierbij aan innovatieve kunst, ambachtelijke kunst en historisch-culturele kunst.

• Het is belangrijk dat alle kunstwerken worden voorzien van informatie over de kunstenaar en het kunstwerk.

• De ChristenUnie is van oordeel dat kunstenaars in vrijheid hun werk mogen doen. Echter, zij mogen zich bij de vormgeving van werk, dat bestemd is voor de openbare ruimte, niet te buiten gaan aan uitingen van geweld, discriminatie, godslastering en onzedelijkheid.

• Wij streven naar een gevarieerd aanbod van cultuureducatie en amateurkunst.

[...] 3.7. JONGEREN

[...] De ChristenUnie vindt het een goed idee om jongeren elk jaar een festival te laten organiseren voor Amersfoort. En dan niet alleen met muziek, maar met allerlei vormen van kunst en wetenschap. De gemeente stelt voor het festival een (beperkte) financiële bijdrage ter beschikking. De jongeren dienen dan wel goed te worden begeleid. [...]

ChristenUnie Amersfoort, 24-01-2006 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN