kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 08-01-2014
afzender BPA
dossierno. 109
betreft BPA 2014 - 2018
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018 van de Burgerpartij Amersfoort

[...] 8. Cultureel Klimaat:
Amersfoort kent een rijke geschiedenis die nog altijd weerklinkt in het straatbeeld, de topografie en de vele culturele instellingen. De BPA heeft in het verleden altijd gewaakt voor het behoud van het karakter van Amersfoort en bewaakt het continue spanningsveld tussen ons erfgoed en de aanmerking van Amersfoort als groeistad.
We zien allemaal dat er steeds meer beknibbeld wordt op culturele voorzieningen. Kleine initiatieven vinden steeds vaker een online podium en gevestigde instellingen zien hun subsidies slinken. Musea en theaters hebben te kampen met teruglopende bezoekersaantallen. De BPA erkent dat we getuige zijn van een brede maatschappelijke verandering die vraagt om vernieuwende oplossingen.
De BPA zet zich in om samen met culturele instellingen te zoeken naar efficiƫntere aanbieding van cultuur aan u. Door mee te veranderen met de maatschappij zal de Amersfoortse cultuur naar ons inzicht weer kunnen floreren zoals voor de crisis.
De BPA ziet geen heil in het doormodderen zoals de afgelopen jaren is gebeurd. Wij zien het Eemhuis dan ook als een toonbeeld van conservatief en ondoordacht handelen. Naar ons idee had het exorbitante budget voor dit project dan ook veel effectiever over Amersfoort besteed kunnen worden.
Nog afgezien van een permanent in de schaduw gelegen terras, naar Spaans model, herbergen het Eemplein en Eemhuis straks een aantal culturele instellingen, waaronder een stille bibliotheek en een luidruchtige muzikale organisatie. Ook kunsthal KAdE zal hemelsbreed 50 meter naar de andere kant van het spoor verhuizen in de hoop dat de bezoekersaantallen daar wel hoog genoeg zullen zijn om het hoofd boven water te houden. Tot overmaat van verspilling loopt de huur van het 'oude' glazen pand nog ruim 20 jaar door en komt voor ons aller rekening.
De BPA beschouwt dit als een schoon voorbeeld van hoe de gemeente zich laat leiden door dubieuze en niet rationeel verenigbare belangen die een strenger toezicht van de gemeenteraad behoeven. De BPA is dan ook altijd kritisch geweest, en zal ook de komende termijn weer kritisch blijven naar dit soort projecten, waarmee feitelijk een blanco cheque op uw rekening getekend wordt.
Wanneer we zeggen het geld anders uit te willen gaan geven kunt U denken het stimuleren tot digitalisering van kunstcollecties, maar ook het aanmoedigen van kleine gemengde exposities op variabele locaties van collecties die lage bezoekersaantallen trekken. De BPA streeft ernaar het cultureel erfgoed van Amersfoort op de kaart te zetten en zo meer toeristen naar onze mooie stad te trekken. Daarnaast is het onverminderd belangrijk om te investeren in samenwerking met culturele instellingen uit naburige gemeenten om het cultuuraanbod uitdagend en vernieuwend te houden. De landelijke groei van het aantal bezoeken van bioscoop en festivals verdient volgens ons investering en betrokkenheid van de lokale overheid.

  • Investeer in het behouden en benadrukken van Amersfoorts erfgoed;
  • Geef lokale en kleine initiatieven een podium dat inspeelt op moderne culturele behoeften;
  • Beperk de schade die voortvloeit uit het Eemhuis en waak voor dit soort blunders in de toekomst;
  • Zoek met culturele instellingen naar een nieuw aansprekend cultuuraanbod.
  • Stimuleer samenwerking met naburige gemeenten en trek meer toeristen naar Amersfoort;
[...]

BPA, 08-01-2014 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN