kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 20-12-2005
afzender SP Amersfoort
dossierno. 43
betreft SP 2006 - 2010
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2006 - 2010 van de SP

[...] 13. CULTUUR

Hoofdlijnen Cultuur is onmisbaar voor ontmoeting en sociale binding in de stad. Inwoners van alle leeftijden, rangen en standen en afkomst ontmoeten elkaar en genieten samen van manifestaties en festivals, voorstellingen en concerten, musea en ateliers, enz.. Historisch besef blijkt uit het behoud van oude gebouwen en terreinen of verwijzingen uit het verleden in nieuwbouw. De sloop van de COVA fabrieken en het Spijkertje, fraaie staaltjes van industriële architectuur, betreurt de SP. Het behoud van de wagenwerkplaats ondersteunt de SP van harte. Bibliotheken en musea zijn onmisbare schakels voor verspreiding van cultuur en moeten daarom laagdrempelig en betaalbaar zijn voor alle inkomensgroepen. Scholen moeten vrij toegang hebben tot de gesubsidieerde musea.

Wat wil de SP?

• Stimuleren cultuurdeelname door jong en oud.
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom moeten alle leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs minimaal twee keer per jaar de kans krijgen om gratis een film-, theater-, of muziekvoorstelling te bezoeken. De belangstelling voor theater is te vergroten door meer podiumkunsten in wijkcentra op te voeren. Om museumbezoek te stimuleren moeten musea in de gemeente op minimaal één vaste dag in maand voor een euro toegankelijk zijn. Voor jongeren tot achttien jaar zijn ze altijd gratis toegankelijk

• Ondersteuning bibliotheek.
Naast een sterke centrale bibliotheek zijn er filialen in de wijken, eventueel in combinatie met een school of wijkcentrum. Een gratis lidmaatschap voor jongeren en mensen die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Hiertoe dient een toereikende subsidie verstrekt te worden.

• Zorg voor monumenten
Zorg voor monumenten betekent ook een actieve zoektocht en inventarisering van monumenten van de toekomst. De Welstandscommissie moet zich bezig houden met hoofdlijnen en zorgen dat het historisch aanzien van de binnenstad niet teloor gaat onder uitingen van commercieel exhibitionisme.

• Aandacht voor muziek
Kwaliteit gaat boven kwantiteit, met name bij festivals. Houdt festivals gespreid over de stad, met de nadruk op kleinschaligheid. De Kelder en de BAM, plaatsen voor levende muziek en jongerencultuur verdienen structurele subsidies en promotie.

• Breng kunst en kunstenaars naar de mensen toe.
Ondersteun initiatieven als Staalkaart en de Kunstkijkroute. Gebruik de wijkcentra als permanente expositieruimte.

• Steun lokale kunstenaars
De gemeentelijke financiële middelen voor cultuur worden niet in zijn geheel in megalomane projecten en cultuurtempels gestoken, maar ook in een goede en toegankelijke programmering en projecten voor 16 jongeren en beginnende kunstenaars. Zorg voor betaalbare atelierruimte en aankoop van kunstwerken voor bijvoorbeeld buurthuizen en wijkcentra. Biedt structureel steun aan jonge initiatieven als productiehuis d*Amor.

• Archeologisch en historisch onderzoek
Er moet ruimte en tijd zijn voor archeologisch en historisch onderzoek bij nieuwbouw en herbouw. Projectontwikkelaars zijn financieel verantwoordelijk, de gemeente controleert.

• De wagenwerkplaats centrum voor ambacht en kunst
Deze historische werkplaats van NS dient een broedplaats te worden met als centrale thema's vakmanschap, erfgoed en kunst in de breedste zin van het woord.

• Faciliteren van culturele activiteiten en verenigingen
De gemeente stelt voldoende en toegankelijke oefenruimte beschikbaar voor jongeren, bandjes, toneelverenigingen etc. [...]

SP Amersfoort, 20-12-2005 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN