kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 24-01-2014
afzender SP
dossierno. 110
betreft SP 2014 - 2018
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2014 - 2018 van de SP

[...] ECONOMIE IN AMERSFOORT
[...] De kaalslag in de wijken en het Amersfoortse cultuuraanbod heeft een negatief effect op de vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en moet ook daarom worden teruggedraaid. [...]

[...] KUNST EN CULTUUR
Kunst en cultuur hoeft niet elitair te zijn. Kunst en cultuur verrijkt het leven en moet daarom juist in tijden van crisis betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. De gemeente Amersfoort bezuinigde de afgelopen jaren flink op kunst en cultuur. Amateurgezelschappen, festivalorganisaties en muziekscholen zijn hier de dupe van. Ook zijn er heel wat festivals verdwenen door dure, bureaucratische regels. Helaas is het voor de ondernemers en de organisatoren van de festivals hierdoor niet rendabel meer om een stadsfeest te organiseren.

WAT WIL DE SP?

  • Een levendige stad met een varia aan culturele uitingen, toegankelijk voor iedereen;
  • Amateurkunst dient behouden en gefaciliteerd te worden;
  • Geen grote geldverslindende prestigeprojecten zoals het Eemhuis;
  • Kortingen op culturele en kunstzinnige activiteiten;
  • De gemeente moet een actieve en meewerkende houding aannemen naar ondernemers die in kunst en cultuur willen investeren;
  • Er dienen in Amersfoort voldoende oefenruimtes beschikbaar te zijn voor beginnende bandjes.

MUSEA
Eén dag in de maand moeten alle musea in Amersfoort voor 1 euro toegankelijk zijn, zodat alle Amersfoorters hier gebruik van kunnen maken. De kunst- en geschiedeniscollectie van onze stad is publiek bezit en mag daarom niet voorbehouden zijn aan een kleine groep mensen.

KORTINGSPAS VOOR MENSEN MET EEN MINIMUM INKOMEN
Zoals in veel steden moet Amersfoort een kortingspas krijgen voor mensen met een minimum inkomen. Deze pas geeft korting op musical, opera, toneel, ballet en andere culturele uitingen.

DISCOTHEEK
In de Amersfoortse jongerencultuur is er een grote behoefte aan een discotheek. De gemeente moet een actieve en meewerkende houding aannemen naar ondernemers die plannen hebben om die roep te beantwoorden.

MONUMENTEN EN CULTUREEL ERFGOED
Bij cultuur hoort ook de zorg voor en het behoud van de monumenten van de stad en de aandacht voor het cultureel erfgoed van Amersfoort. Gemeentelijke monumenten en cultureel erfgoed moeten worden onderhouden door de gemeente. Bij langdurige leegstand moet er gezocht worden naar alternatieve bestemmingen.

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE
Op alle scholen moet er aandacht zijn voor cultuur. Tegenwoordig wordt vaak snel op dit onderwijs gekort omdat het niet direct tot het aandachtspakket van de school gerekend wordt. De gemeente dient cultuureducatie te ondersteunen en de samenwerking te bevorderen tussen culturele instellingen.

WIJKBIBLIOTHEKEN
Bibliotheken hebben een belangrijke educatieve rol binnen onze samenleving en zijn daardoor zeer waardevol en dienen daarom toegankelijk te zijn. Daarom moeten de wijkbibliotheken in ere worden hersteld, waar mogelijk in samenwerking met wijkcentra en scholen.

SCHOLEN IN DE KUNSTEN
Muziekles moet betaalbaar zijn voor iedereen. Kinderen met talent moeten gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen en om zich te ontwikkelen. Banen in de kunst- en cultuursector mogen niet wegbezuinigd worden om het loonstrookje van directeuren te spekken.

FESTIVALS EN EVENEMENTEN
Festivals en evenementen bevorderen de sociale cohesie en zetten Amersfoort uitstekend op de kaart. De afname van een aantal festivals zien wij als een groot gemis in deze gemeente en daarom verdienen deze evenementen ondersteuning daar waar het kan.

KUNST- EN CULTUURSTIMULANS
In Amersfoort zijn veel amateur kunstenaars die onvoldoende eigen middelen hebben voor het ontwikkelen van kunst- en cultuurinitiatieven. De gemeente dient dit soort initiatieven te stimuleren en te faciliteren. Beschikbare budgetten dienen actief aan de inwoners van Amersfoort gecommuniceerd te worden.

[...]

SP, 24-01-2014 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN