kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 01-11-2001
afzender SP Amersfoort
dossierno. 8
betreft SP 2002 - 2006
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2002 - 2006 van de SP

[...] Cultuur

Cultuur is net als onderwijs onmisbaar voor de sociale binding in de stad. Jong & oud, nieuwkomers & autochtonen, burgers & bestuurders kunnen elkaar ontmoeten -in de open lucht zowel als binnen-tijdens manifestaties, voorstellingen, festivals, optochten. Monumenten en historische gebouwen zijn belangrijke plekken voor zulke ontmoetingen. In de groeiende stad moeten plekken blijven waar het verleden zichtbaar is voor toekomstige generaties. Duurzame cultuur vereist aandacht voor diversiteit, en nadruk op kwaliteit boven kwantiteit. Sponsoring door commercie mag geen inhoudelijke invloed hebben. Kaalslag en monocultuur moeten worden voorkomen. Bibliotheken en musea zijn onmisbare schakels voor verspreiding van cultuur en moeten laagdrempelig zijn. Wij zijn voor algemene toegang tot culturele voorzieningen, ongeacht het inkomen. Scholen moeten vrij toegang hebben tot door de gemeente gesubsidieerde musea.

Wat wil de SP?

Bibliotheek
- Verhoging van de subsidie voor de bibliotheek met minimaal 500.000 gulden.
- Een gratis lidmaatschap voor jeugdleden t/m 18 jaar.
- Naast een sterke centrale bibliotheek, (opnieuw) wijkfilialen starten, eventueel in combinatie met een school of wijkcentrum.

Monumenten
- Goede monumentenzorg met een actieve zoektocht naar monumenten van de toekomst
- De sloop van de COVA fabrieken, fraaie staaltjes van industriƫle architectuur, betreuren wij. We stellen voor dat dergelijke nu nog bestaande gebouwen worden opgenomen in nieuwe bouwplannen.
- De boerderijen in Vathorst moeten behouden blijven.
- De Welstandscommissie moet zich bezig houden met hoofdlijnen, met name de vercommercialisering van het straatbeeld in de binnenstad zal stap voor stap moeten worden aangepakt, zodat de historische elementen beter tot hun recht komen.

Muziek
- Kwaliteit boven kwantiteit, met name bij festivals.
- Festivals spreiden over de stad.
- Een goede plek voor De Kelder en de BAM, als plaatsen voor levende muziek en jongerencultuur en structurele subsidies.

Themacentrum
Het themacentrum aan de Eem moet primair een culturele plek zijn. Megastores passen daar niet bij. Wel kleine ambachtslieden, ateliers voor kunstenaars, multiculturele winkelstraatjes. Het plan Amersfoort Kashba van GroenLinks heeft onze steun en verdient serieus doorgerekend te worden.

Kunstenaars
Meer steun voor lokale kunstenaars door het tegen een lage huur ter beschikking stellen van ateliers en aankoop van kunstwerken van hen voor bijvoorbeeld buurthuizen en wijkcentra.

Archeologie en historie
Bij nieuwbouw en herbouw moet ruimte en tijd zijn voor de archeologisch en historisch onderzoek. Projectontwikkelaars moeten hierbij mede het financiƫle risico dragen.

SP Amersfoort, 01-11-2001 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN