kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 08-01-2006
afzender Jouw Amersfoort
dossierno. 39
betreft JA 2006-2010
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2006 - 2010 van Jouw Amersfoort (D66 en Leefbaar Amersfoort)

[...] 4. JOUW VRIJE TIJD

Kunst en cultuur

Amersfoort heeft een rijke festivaltraditie; we zijn een stad van feesten. Die cultuur willen we vasthouden en ondersteunen, maar als stad van bijna 150.000 inwoners gaan we meer besteden aan uitvoerende en scheppende kunst die een stimulerend effect zal hebben op de (kennis) economie.
Ook zoeken we aansluiting bij de kunstuitingen waarin we een voorsprong hebben. Bijvoorbeeld het organiseren van een Internationaal Jeugd Muziek Concours of een Beiaard Concours. De komst van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten brengt een focus op erfgoed bouwkunst en bouwstijlen. De fusie van Flehite, het Armandomuseum en de Zonnehof biedt mogelijkheden voor het opbouwen van een samenhangende, toonaangevende moderne kunstcollectie.

Amersfoort moet zich meer profileren als culturele groeistad, waarbij voldoende ruimte(n) geboden wordt aan experimenten en creatieve talenten op het gebied van kunst en cultuur. Dit kan gebeuren in de vorm van atelier- en expositieruimte, maar ook als subsidie voor experimenten of het organiseren van debatten. Daarnaast is het van belang dat de basisvoorzieningen op peil blijven en dat theaters, filmhuizen en (pop)podia in de stad zelf zorgdragen voor een eenheid in verscheidenheid, met voor elk wat wils: van Talpavertier tot avant-garde. Een jonge bevolking en warmere zomers zijn beide ingrediënten voor meer buitenkunst en -cultuur in de stad, bijvoorbeeld door het uitbreiden van voorstellingen in het openluchttheater en een zomers open podium op een van de pleinen: Donderdagavond “Doe je ding”. De budgetten voor kunst en cultuur gaan omhoog.

Kunst in de buurt zorgt voor meer kleur en levendigheid. Denk aan het beschilderen van kopgevels van flats, mozaïeken en objecten in straten/op pleinen of optredens in wijken. De kunst moet in Amersfoort letterlijk op straat liggen. Experimenten moeten kunnen, maar wat niet aanslaat wordt gestopt. Vario Mundo in Vathorst wordt gestopt. Het budget blijft bij de wijk; het nieuwe kunstprogramma voor Vathorst wordt in samenspraak met bewoners opgesteld. [...]

Jouw Amersfoort, 08-01-2006 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN