kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 30-11-2005
afzender PvdA Amersfoort
dossierno. 46
betreft PvdA 2006 - 2010
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2006 - 2010 van de PvdA

[...] CULTUUR

Kunst en cultuur zijn op zichzelf al van grote waarde voor de stad en de inwoners. Daarnaast zijn kunst en cultuur onmisbare factoren op gebieden als maatschappelijke integratie, welzijn, onderwijs, stadspromotie en economie.

Cultuurbeleid is onder de PvdA actief, veelzijdig en geprofileerd

Een nieuwe cultuurnota, ter vervanging van “De stijl van de stad”, behoort tot de eerste opdrachten aan het nieuwe college. Het nieuwe cultuurbeleid moet actief, veelzijdig en geprofileerd zijn:

• actief: de groeperingen in de stad die zich actief met cultuur bezig houden – als maker, als consument of als organisator en bemiddelaar - vinden in de gemeente een bereidwillige partner en ondersteuner;
• veelzijdig: de verschillende subculturen en leeftijdsgroepen in de stad moeten zich allemaal voldoende in het cultuurbeleid kunnen herkennen; daarnaast wordt geen van de kunstdisciplines eenzijdig voorgetrokken;
• geprofileerd: het gemeentelijk cultuurbeleid kent herkenbare speerpunten; in 2005 zijn door PvdA-wethouder De Wilde als zodanig “Amersfoort Festivalstad” en “Amersfoort Broedplaats” aangegeven.

Culturele infrastuctuur

Amersfoort heeft, na de oplevering van het Eemcentrum in 2008 en na de reconstructie van theater De Lieve Vrouw, een samenhangend en veelzijdig geheel van culturele voorzieningen en gebouwen; toch blijven er nog belangrijke wensen over.
De verdere groei van de stad maakt een versterking van de culturele infrastructuur nodig. Die culturele infrastructuur bestaat in de eerste plaats uit mensen en de verbanden waarbinnen zij samenwerken, in de tweede plaats uit gebouwen en instituties.
Theater De Flint heeft een “droom” gelanceerd voor een nieuw theater aan de Eem; de PvdA deelt deze droom. Of zo’n nieuw theater er komt, is onder andere afhankelijk van de financiële mogelijkheden en van de vraag welke inhoudelijke functies het nieuwe theater kan vervullen.

Versterken van eigen producties en inzetten op broedplaatsfunctie

Amersfoort heeft, naast de presentatie van kunst en cultuur van buiten de stadsgrenzen, de ambitie om ruimte te geven aan Amersfoortse kunstenaars om zich te ontwikkelen en presenteren. Creatieve impulsen van eigen kunstenaars zijn onmisbaar voor een vitale stad. Zelf gevormde werkverbanden van kunstenaars uit de regio kunnen op de gemeente rekenen als gesprekspartner en als helpende hand.
Het creëren van woon- en werkruimte voor kunstenaars van verschillende disciplines krijgt prioriteit in onder meer het beheer van industrieel erfgoed, bij het Binnenstedelijk Vernieuwingsbeleid en bij nieuwbouwplannen. Amersfoort staat open voor de vestiging van interessante groepen, instellingen en individuen in de cultuursector, zoals recentelijk is gebeurd bij de vestiging van operagezelschap Xynix.

Versterken van Cultuurtoerisme

De PvdA wil de komende vier jaar het cultuurtoerisme in Amersfoort nog meer stimuleren. De basis van het cultuurtoeristisch aanbod wordt gevormd door de zomerse festivals, het stedelijk erfgoed en de exposerende instellingen. Het voorlopig voorzienbare hoogtepunt in deze raadsperiode zal het 750-jarig bestaan van Amersfoort in 2009 zijn.
Aan de festivals wordt een overkoepelende organisatie toegevoegd (werktitel: de Amersfoort Zomer) die een veel langere duur heeft dan de bestaande festivals; daarnaast komt er voor de festival een wisselend thema in een driejarige cyclus.
Met behoud van hun autonomie kunnen de bestaande festivals en voorzieningen daarop inspelen; zij worden daartoe uitgelokt door middel van aan deze cyclus verbonden budgetten. Afwisselend ligt het accent op de beeldende kunst, de stand van de kunsten in Nederland en internationale uitwisseling. Er worden hiervoor door de gemeente extra middelen uitgetrokken; promotie van het totale cultuuraanbod van de stad krijgt hoge prioriteit.

Kunsteducatie bindende factor

Kunsteducatie noemen wij als laatste, maar het is voor de PvdA in Amersfoort allesbehalve een sluitpost. Kunsteducatie stimuleert de creatieve kracht van jong en oud en maakt een werkelijke culturele dialoog mogelijk: tussen verschillende bevolkingsgroepen, tussen generaties, tussen kunstenaars en publiek. Kunsteducatie blijft in die zin voor Amersfoort, een stad met een sociaal hart, van hoge prioriteit.
Daarnaast wordt het project “Kunst in de Wijk” voortgezet en krijgt deze extra aandacht in de prioriteitswijken.

PvdA Amersfoort, 30-11-2005 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN