kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 01-12-2001
afzender PvdA Amersfoort
dossierno. 5
betreft PvdA 2002 - 2006
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2002 - 2006 van de PvdA

[...] 2.5 De motor voor een bruisend stadsleven

Amersfoort heeft op cultuurgebied veel te bieden: musea, theaters, festivals op vele pleinen (de stad als podium) en vele andere kunstpodia. Ook voor wat betreft de amateurkunst heeft Amersfoort een naam op te houden. De PvdA vindt culturele voorzieningen van groot belang en vindt dat het aanbod zich verder in de breedte moet ontwikkelen: straatfestivals, popconcerten, gevestigd en vernieuwend theater, cabaret etc. Daarbij vindt de PvdA dat er behoefte bestaat aan een podium tussen de Flint en het Lieve Vrouwe Theater. Verder vindt de PvdA dat de stad een aantal culturele smaakmakers moeten kennen. Kortom, Amersfoort moet op cultureel gebied uitblinken op een aantal gebieden en het cultuurprogramma ook richten op jongeren.
De PvdA vindt verder dat de gemeente faciliteiten moeten realiseren voor beeldende kunst en de muziekbeoefening in de vorm van betaalbare ateliers en oefenruimtes.

De PvdA is van mening dat het stadscentrum de culturele broedplaats van de stad moet zijn en blijven. Niettemin moet er bij het realiseren van culturele voorzieningen en kunstpodia niet automatisch moet worden gedacht aan het stadscentrum. In de wijken en vooral in het tweede stadscentrum in Amersfoort−Noord moeten culturele voorzieningen en festiviteiten een nadrukkelijke plaats in gaan nemen.
De PvdA is voor de versterking en vernieuwing van het culturele aanbod. Het nieuw te vormen Eemcentrum, met haar samenbundeling van culturele, onderwijs− en kunstinstellingen, zal hiertoe een krachtige impuls moeten geven.
De PvdA vindt tevens dat er een actief beleid moet worden gevoerd om het oude centrum een modern winkel− en uitgaansgebied met regionale aantrekkelijkheid te laten zijn. De gemeente betrekt de bewoners, winkeliers en horeca−exploitanten nadrukkelijk in dat streven. Een beleid gericht op een schone en veilige (binnen)stad is hierbij ondersteunend. [...]

PvdA Amersfoort, 01-12-2001 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN