kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 16-01-2018
afzender PvdA
dossierno. 115
betreft PvdA 2018 - 2022
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van de PvdA

[...]
Kunst en Cultuur
Het beleven van kunst en de uitoefening daarvan is belangrijk voor de ontwikkeling van mensen. Een goed cultureel klimaat bepaalt in hoge mate de aantrekkelijkheid van de stad. Door de forse financiële ingrepen in de afgelopen raadsperiodes hebben de basisinstellingen op dit gebied zich moeten beperken tot de meest noodzakelijke activiteiten. Maar het heeft ook het ondernemerschap aangewakkerd waardoor er meer overeind is gebleven dan verwacht. Kunsteducatie is een belangrijk thema in de komende periode. Ook de jongerencultuur, het ‘makers’-klimaat en kunst in de openbare ruimte vragen om structurele aandacht. Het Jeugdcultuurfonds is een belangrijk instrument om de financiële drempel voor kinderen met ouders op bijstandsniveau te slechten. De amateurkunst vormt een culturele humuslaag die belangrijk is voor de stad. Ook voor de cultuursector geldt dat een gezond talentenprogramma uiteindelijk ten goede komt aan de breedtekunst, daarom wil de PvdA zich blijven inzetten voor talentontwikkeling. De huidige drie museale voorzieningen zijn wat mager voor een stad met onze omvang. Door een goede en slimme samenwerking met andere musea en particulieren zou Amersfoort ook in dit opzicht een nog aantrekkelijkere stad kunnen worden.
Amersfoort heeft, naast de regionale omroep, zijn eigen lokale omroep. Het is belangrijk dat deze organisaties de lokale nieuwsgaring verzorgen en een breed publiek aan zich weten te binden. Daar hoort een passend budget bij.

Voor de PvdA betekent dit in de komende periode dat we:

  • het cultuurbudget substantieel verhogen;
  • een gezonde bedrijfsvoering en een aantrekkelijke programmering van de popcultuur mogelijk maken;
  • de amateurkunstverenigingen met een structureel budget laten bouwen aan hun verdere ontwikkeling;
  • de culturele basisinstellingen verplichten een bijdrage aan het wijkwelzijn te leveren;
  • de rol van de ABC-scholen en het werk van combinatiefunctionarissen behouden en versterken;
  • Amersfoort als festivalstad verder ontwikkelen door ondersteuning van organisatoren;
  • de samenwerking bevorderen tussen het Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst met de andere culturele instellingen om stimuleringsprogramma’s in het onderwijs mogelijk te maken;
  • voor talenten kansen en ontwikkelmogelijkheden bevorderen;
  • een plan ontwikkelen om door slimme samenwerking een betere museale voorziening te creëren.
[...]

PvdA, 16-01-2018 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN