kunst is een kind
dat almaar vraagt

maar waarom dan?
maar hoe dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van onze kennis
zodat we zeggen
daarom
maar daarom
is geen reden
en het kind
vraagt verder

maar hoe dan?
maar waarom dan?

tot het uitkomt
bij de grenzen
van ons fatsoen
zodat we zeggen
houd je mond,
dat soort dingen
zeg je niet
en het kind
vraagt

waarom niet?

maarwaaromdan.nl is een initiatief van Ron Jagers en Harmen Zijp, te bereiken op 033 4619380 of info@maarwaaromdan.nl
afdeling nieuws
briefwisseling
partijprogramma's
verlanglijst
opinie
ingekomen 21-01-2018
afzender A14
dossierno. 112
betreft A14 2018 - 2022
index

CDA 2002 - 2006
D66 2002 - 2006
SP 2002 - 2006
PvdA 2002 - 2006
GL 2002 - 2006
LA 2002 - 2006
VVD 2002 - 2006
CU 2002 - 2006
BPA 2002 - 2006
CDA 2006 - 2010
VVD 2006 - 2010
PvdA 2006 - 2010
GL 2006 - 2010
SP 2006 - 2010
JA 2006-2010
BPA 2006 - 2010
CU 2006-2010
CDA 2010 - 2014
CU 2010 - 2014
GL 2010 - 2014
D66 2010 - 2014
BPA 2010 - 2014
PvdA 2010 - 2014
NCPN 2010 - 2014
SP 2010 - 2014
VVD 2010 - 2014
VVD 2014 - 2018
CDA 2014 - 2018
D66 2014 - 2018
GL 2014 - 2018
A14 2014 - 2018
BPA 2014 - 2018
PvdA 2014 - 2018
SP 2014 - 2018
CU 2014 - 2018
OPA 2014 - 2018
AA 2014 - 2018
CU 2018 - 2022
Actief 2018 - 2022
GL 2018 - 2022
VVD 2018 - 2022
PvdA 2018 - 2022
D66 2018 - 2022
A14 2018 - 2022
CDA 2018 - 2022
BPA 2018 - 2022
SP 2018 - 2022
V&R 2018 - 2022
GL 2022 - 2026
LNS 2022 - 2026
VVD 2022 - 2026
D66 2022 - 2026
PvdA 2022 - 2026
BPA 2022 - 2026
PvdD 2022 - 2026
CU 2022 - 2026
CDA 2022 - 2026
A14 2022 - 2026
SP 2022 - 2026
DENK 2022 - 2026
AVV 2022 - 2026
JL 2022 - 2026

Relevante paragrafen over kunst en cultuur uit het verkiezingsprogramma 2018 - 2022 van Amersfoort2014

[...]
Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur leveren niet alleen mooie en spraakmakende producten op; zij verbinden vooral ook de bewoners uit de stad en de wijk met elkaar. Kunst en cultuur dienen dan ook een belangrijke plaats te krijgen in het gemeentelijk beleid. Daarin zullen de kennis, kracht en creativiteit van de bewoners centraal staan. De gemeente dient daarbij een faciliterende en stimulerende rol te spelen. Dat kan bij evenementen, maar ook bij innovaties. Ook moeten de scholen betrokken zijn bij deze culturele en kunstzinnige uitingen. Er moet meer geïnvesteerd worden in multifunctionele ruimtes waarin kunstenaars (met elkaar) kunnen werken.
In de afgelopen jaren is gebleken, dat een intensieve controle op de besteding van de structurele subsidie aan organisaties zoals het Theater de Lieve Vrouw en Fluor onontbeerlijk is. Het ontbreken daarvan heeft de gemeente de afgelopen periode veel geld gekost. Amersfoort2014 heeft het College daarvoor ter verantwoording geroepen. Er dienen structurele maatregelen te worden genomen om deze controle te verbeteren.

Amersfoort2014 wil

  1. kunst- en cultuuractiviteiten in buurt, wijk en stad stimuleren en faciliteren
  2. kunst en cultuur integreren en borgen binnen alle beleidsvelden met speciale aandacht voor de verbinding tussen onderwijs en cultuur
  3. het behoud van cultureel erfgoed ondersteunen
  4. innovaties in cultuur en kunst faciliteren en ondersteunen
  5. investeren in werkruimten waar kunstenaars (met elkaar) kunnen werken
  6. legale graffitikunst/streetart laten aanbrengen, zodat illegale graffiti wordt voorkomen
  7. investeren in innovatieve en experimentele kunst
  8. z.s.m. uitvoering geven aan onlangs opgestelde cultuurbeleid en dat faciliteren
  9. de bouw van betaalbare atelierwoningen stimuleren
  10. intensieve controle op de besteding van de subsidie aan organisaties als theater De Lieve Vrouw en Fluor
[...]

A14, 21-01-2018 - 00:00

GELIEVE HIERONDER NIET TE SCHRIJVEN